Kapitały własne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitały własne - strona 1 Kapitały własne - strona 2

Fragment notatki:

Kapitały własne
Kapitały własne to suma tych składników majątku, w stosunku do których jednostce przysługuje prawo własności. Przy zakładaniu spółki wartości te zostały wniesione przez jego założycieli, wspólników w formie pieniężnej lub rzeczowej.
Powiększanie i pomniejszanie kapitałów własnych umożliwia ich podział na kapitały podstawowe i kapitały samofinansowania.
a) kapitały podstawowe są wnoszone przez wspólników jednostki gospodarczej. Wykazuje się je w wartości określonej w umowie lub statucie, wpisanej postanowieniem sądu do rejestru sądowego. Kapitał podstawowy ma różne nazwy, w zależności od formy organizacyjno- prawnej danego przedsiębiorstwa. b) kapitały samofinansowania pochodzą z gromadzenia nadwyżek z działalności gospodarczej. Nadwyżki te stanowią rezerwę na pokrycie ewentualnych strat lub mogą być przeznaczone na cele rozwojowe.
KAPITAŁY PODSTAWOWE
KAPITAŁY SAMOFINANSOWANIA
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI
FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORSTWA
SPÓŁDZIELNIA
FUNDUSZ UDZIAŁOWY
FUNDUSZ ZASOBOWY
SPÓŁKA AKCYJNA
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
KAPITAŁ ZAPASOWY I REZERWOWY
SPÓŁKA Z O.O.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
KAPITAŁ ZAPASOWY I REZERWOWY
SPÓŁKA JAWNA, CYWILNA, KOMANDYTOWA
KAPITAŁ WŁAŚCICIELSKI
FIRMA OSOBY FIZYCZNEJ
KAPITAŁ WŁAŚCICIELSKI
Tabela 2. Kapitały własne. Źródło: Z.Głodek Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
W przypadku spółek osobowych wielkość kapitału własnego nie jest regulowana przepisami prawa, gdyż ich właściciele odpowiadają za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. Natomiast w przypadku spółek kapitałowych, wielkość ta musi być określona, aby gwarantować bezpieczeństwo interesów wierzycieli. W Polsce wielkości te wynoszą:
dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością- 50 tys. zł (w zamian za wkłady właściciele otrzymują odpowiednią ilość udziałów),
dla spółek akcyjnych- 500 tys. zł (właściciele otrzymują akcje o równej wartości nominalnej określonej w statucie).
W czasie dalszej działalności firmy może zaistnieć potrzeba uzupełnienia kapitałów własnych, którego celem może być:
stworzenie podstawy do dalszego rozwoju działalności firmy,
powstrzymanie upadłości firmy wskutek naruszenia płynności finansowej,
usunięcie skutków deprecjacji kapitałów, spowodowanych inflacją.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz