Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 4 - strona 1

Fragment notatki:

24.10.2012
Wykład 4
Czynne rozliczenia międzyokresowe- wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych oraz takie koszty, których prezentacja w wyniku finansowym danego okresu zniekształciłaby obraz finansowy jednostki, np.:
koszt znaczących remontów
opłacone z góry czynsz, prenumerata, ubezpieczenia
ujemna różnica pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie (otrzymane środki kredytowe, a umowa kredytowa, otrzymane środki z tyt. emisji papierów wartościowych a zobowiązaniem).
Rzeczowe aktywa obrotowe- def. (art. 3 ust. 1 pkt 18a, 19)
Kapitał (fundusz) podstawowy- Tabelka
KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
Spółka Akcyjna
Kapitał podstawowy - min. 100 000zł, Akcja - min. 1gr
Spółka z o.o.
Kapitał zakładowy - min. 5 000zł, udział - min. 50zł
Spółka jawna
Spółka partnerska
- kapitał wspólników
-kapitał wspólników/partnerów
Spółka cywilna
Kapitał wspólników lub kapitał zakładowy
Przedsiębiorstwo państwowe
Fundusz założycielski
Spółdzielnia
Fundusz udziałowy
Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie jednostki. Wycena wg wartości nominalnej
ESOP- uwłaszczenie pracowników przez firmy prywatne
kapitał zapasowy w spółkach kapitałowych- tytuły zwiększeń
nadwyżka ceny emisyjnej akcji ponad ich cenę nominalną (Aggio, premia)
dopłaty wspólników (dodatkowe świadczenia) w zamian za przyznanie udziałom szczególnych uprawnień
zysk netto na mocy uchwały wspólników o podziale zysku
dodatnie różnice między wynagrodzeniem za umorzone udziały a ich wartością nominalną (gdy umorzenie nast. drogą obniżenia kapitału zakładowego)
kapitał z aktualizacji wyceny sprzedanych albo zlikwidowanych środków trwałych.
1
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz