prawo handlowe - Rodzaje przedsiębiorców

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo handlowe - Rodzaje przedsiębiorców - strona 1 prawo handlowe - Rodzaje przedsiębiorców - strona 2

Fragment notatki:

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron.
PRAWO HANDLOWE (gospodarcze prywatne) reguluje powstanie i ustrój przedsiębiorcy i czynności, których dokonuje w ramach prowadzonej działalności.
Rodzaje przedsiębiorców:
osoba fizyczna
spółki:
cywilne (regulowane w kodeksie cywilnym)
handlowe (kodeks spółek handlowych):
- osobowe (osoba wspólnika)
- kapitałowe (kapitał zakładowy).
Spółki osobowe:
jawna:
podmiot prawa niezależny od wspólników, ma odrębny majątek, który powstał z wniesionych przez nich wkładów
może zaciągać zobowiązania oraz nabywać prawa i występować przed sądem
spółka odpowiada za swoje zobowiązania solidarnie ze wspólnikiem (odpowiada całym swoim majątkiem, gdy spółka jest niewypłacalna) - subsydiarnie (pomocniczo)
zarządzeniem zajmują się tylko wspólnicy, reprezentacja należy tylko do wspólników
partnerska:
tworzona przez osoby fizyczne mające prawo do wykonywania określonych wolnych zawodów (np. lekarz, notariusz, adwokat, radca prawny), zawody korporacyjne
szczególny model odpowiedzialności - partner nie ponosi odpowiedzialności za błędy w sztuce drugiego partnera
reszta: jak w jawnej
prowadzenie spraw i reprezentacja może być powierzona zarządowi
Sp. P - skrót, określenia „partner” może używać tylko ta spółka
komandytowa:
2 kategorie wspólników:
komplementariusz - jak wspólnik spółki jawnej
komandytariusz - jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do ustalonej w umowie, konkretnie oznaczonej sumy komandytowej, nie prowadzi spraw spółki, nie reprezentuje spółki na zewnątrz, jego nazwisko nie może być w firmie spółki, ma ograniczone prawo do kontroli spółki
komandytowo-akcyjna (j.w., skrót SKA) +:
zamiast komandytariusza jest akcjonariusz
spółka ta ma kapitał zakładowy
Spółki kapitałowe:
z ograniczoną odpowiedzialnością:
posiada osobowość prawną
za zobowiązania odpowiada bez ograniczenia
wspólnik nie odpowiada wcale
na kapitał zakładowy podzielony na równe lub nierówne udziały (min. 5000 zł., wartość udziału min. 50 zł.)
działa poprzez swoje organy - zarząd (reprezentacja i prowadzenie spraw), zgromadzenie wspólników, może być rada nadzorca (nadzoruje zarząd), komisja rewizyjna (sprawy finansowe), powoływane przez wspólników
wspólnik ma szereg uprawnień typowych dla spółek osobowych
akcyjna:
osobowość prawna
kapitał zakładowy podzielony na akcje o równej wartości (min. 100 000 zł. kapitał)
akcja - ogół praw i obowiązków wspólnika, ułamek kapitału zakładowego, papier wartościowy (giełda): wtedy - spółka publiczna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz