Spółka komandytowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka komandytowa-opracowanie - strona 1 Spółka komandytowa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SPÓŁKA KOMANDYTOWA Jest to spółka osobowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń (komplementariusz) , a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) .
Umowa Powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Konieczny jest też wpis do rejestru. Suma komandytowa jest koniecznym elementem wpisu. Przyczyn takiego trybu zawiązania spółki należy upatrywać w szczególnej kwalifikacji jej wspólników (komplementariusze i komandytariusze).
Firma Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego komplementariusza, a nazwiska komandytariuszy w ogóle nie mogą się tam znajdować (bo wówczas musiałby odpowiadać bez ograniczeń).
Także konieczne jest dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”
Wkładem komandytariusza mogą być zarówno pieniądze, prawa majątkowe, jak też świadczenie pracy lub usług. Jednakże ten ostatni rodzaj wkładu jest dopuszczalny pod warunkiem, że wartość pozostałych jest co najmniej równa określonej w umowie spółki sumie komandytowej.
Suma komandytowa wyznacza płaszczyznę relacji między komandytariuszem a wierzycielem spółki. Wzajemny stosunek wkładu i sumy komandytowej jest jednak dyskusyjny. Wkład może być wyższy, równy lub niższy od sumy komandytowej.
Nie pozostaje to bez wpływu na zakres osobistej odpowiedzialności komandytariusza wobec osób trzecich. Komandytariusz odpowiada w sposób ograniczony, tylko do wysokości sumy komandytowej (majątkiem osobistym). Wniesienie wkładu o wysokości przynajmniej równej określonej w umowie spółki sumie komandytowej zwalnia komandytariusza z odpowiedzialności [Jeżeli wkład jest wyższy niż suma komandytowa, wówczas komandytariusz nie ponosi odpowiedzialności (gdy jest równy, to też nie), jedynie więcej ryzykuje]. Jeśli zaś wniósł on wkład w wysokości niższej niż ta suma lub wkład został mu zwrócony w części lub w całości, odpowiada wówczas za zobowiązania spółki do równowartości nie wniesionego albo zwróconego wkładu lub różnicę między wartością wkładu a sumą komandytową. Ryzyko zagrożenia odpowiedzialnością majątku osobistego komandytariusza jest więc uzależnione od wzajemnego stosunku między wartością wniesionego wkładu a wysokością sumy komandytowej.
Komplementariusz ma taki sam status jak wspólnik w spółce jawnej.
Suma komandytowa to wyłącznie zapis umowny, pewna wielkość abstrakcyjna, wyrażona w pieniądzu - górna granica odpowiedzialności komandytariusza.
Komandytariusz nie odpowiada w granicach wniesionego wkładu.


(…)

… zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda.
Komplementariusz może wydać komandytariuszowi pozwolenie na reprezentację.
Jeżeli będzie działał bez pełnomocnictwa lub je przekroczy, to odpowiada za tą czynność bez ograniczenia.
W sposób nieograniczony odpowiada w dwóch przypadkach:
gdy działa bez pełnomocnictwa,
gdy jego nazwisko jest w firmie.
W sprawach nie uregulowanych w dziale III kodeksu spółek handlowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz