Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wykład 3
KODEKS PRAWA:
Prawo korporacyjne: prawo do udziałów w wolnym posiedzeniu, głosu, prawo do informacji
Prawo majątkowe- do udziału w podziale zysku, do majątku w momencie likwidacji, prawo poboru akcji w likwidacji. KLASYFIKACJA ŹRÓDEŁ I METOD FINANSOWANIA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA. WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. ZAKRES SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA.
Źródła i metody - III kryteria podziału
WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - dotyczą środków finansowych wygospodarowanych w trakcie działania przedsiębiorstwa. W pojęciu krótkoterminowym podstawa samofinansowania przedsiębiorstwa( odtworzenia cyklu działalności) wiąże się z uzyskiwaniem przychodu od sprzedaży. Ich podział pozwala odtworzyć cykl działalności gospodarczej i uzyskać nadwyżkę finansową, która może być w różny sposób wykorzystywana w przedsiębiorstwach ( głownie cele rozwojowe). Źródłem finansowania mogą być również zmiany struktury majątku przedsiębiorstwa pozwalające uzyskać środki pieniężne poprzez sprzedaż lub zamianę płynnych aktywów na środki pieniężne.
Nadwyżka finansowa w przedsiębiorstwie:
Obejmuje 2 podstawowe elementy:
Zysk netto
Amortyzację Jest to tzw. Potencjalna nadwyżka finansowa, realnie określa otrzymany zysk netto uwzględniając jedynie zysk zatrzymany. ZYSK PRZEDSIĘBIORSTWA. ZASADY TWORZENIA I PODZIAŁU. ( decyzje kształtujące podział zysku). Zasady tworzenia i podziału wyniku finansowego :
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY - uwzględniają przychody należne, niekonieczne, zrealizowane( ilość, rodzaj + cele), przychody nie uwzględniające podatku od towarów i usług ( VAT)
(-)
KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW
(+)
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
=WYNIK FINANSOWY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(+/-)
ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE
(=)
WYNIK FINANSOWY BRUTTO
(-)
PODATEK DOCHODOWY
=
ZYSK/ STRATA NETTO Zysk zatrzymany dywidenda ∆kapitału własnego (-)
Podatek od dywidendy
Wypłata od właścicieli zamiast gotówki można dać nowe akcje

(…)

… dochodu podatkowego
Dochód podatkowy ustalony jest wg. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie przychody i koszty uzyskania dochodu nie są równoznaczne z przychodami i kosztami bilansowymi. (prawa bilansowego) tzn. że nie wszystkie przychody uwzględniane w tworzeniu wyniku finansowego są przychodami podatkowymi; to samo dla kosztów.
Wynik finansowy może być zyskiem netto lub stratą finansową…
… produktów przebiega w 3 przekrojach :
Układ kosztów rodzajowych
Układ kosztów kalkulacyjnych
Podział na koszty stałe i zmienne - uwzględniają reakcje kosztów na zmianę wielkości sprzedaży
Marża brutto i analiza progu rentowności ( wynika z podziału na koszty stałe i zmienne)
MARŻA BRUTTO = PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - KOSZTY ZMIENNE
ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI - punkt w którym przychody ze sprzedaży pokrywają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz