Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 5 - strona 1 Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 5 - strona 2 Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wykład 5
Wyróżnia się następujące podstawowe warunki zachowania płynności finansowej:
Właściwa struktura kapitału, czyli zachowanie właściwych relacji pomiędzy kapitałem własnym a zobowiązaniami tzn., że każdy wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa zwiększa ryzyko straty długoterminowej płynności finansowej.
Struktura aktywów - wyróżniona ze specyfiki działalności przedsiębiorstwa może ograniczać swobodę kształtowania aktywów AT/AO
Struktura kosztów z podziałem na koszty stałe i zmienne- im wyższy udział kosztów stałych tym większe ryzyko utraty płynności, wyższy próg rentowności
Struktura podziału zysku - im więcej zysku zatrzymamy tym mniejsze ryzyko
Struktura finansowania AO ( strategie finansowania AO) Struktura przepływów pieniężnych - wysokość nadwyżki finansowej (Cash flow) z działalności operacyjnej i wynikający z tego liniowy próg działalności przedsiębiorstwa
Wybór źródeł finansowania aktywów obrotowych ( związanych głównie z działalnością operacyjną) z wyróżnieniem agresywnej i konserwatywnej strategii finansowej.
Kształtowanie wielkości i struktury AO z wyróżnieniem zróżnicowanego stopnia ich płynności i różnych kosztów utrzymania. Dotyczy to zarządzania zapasami, należnościami, gotówką. Ad 2. Strategie finansowe AO zależy od udziału w źródłach finansowania AO kapitału stałego i zobowiązań krótkoterminowych. Kapitał stały = KW + Kapitał pożyczkowy długoterminowy.
Strategia konserwatywna - cechy:
Wysoki udział kapitału stałego w finansowaniu AO
Małe ryzyko utraty płynności finansowej (struktura bezpieczna)
Wyższy koszt finansowania działalności operacyjnej
W tej strategii istotny jest dostęp przez przedsiębiorstwo do kapitału stałego.
Strategia agresywna - cechy:
Główne źródło finansowania zobowiązań krótkoterminowych
Akceptuje się wysokie ryzyko utraty płynności finansowej
Niższe koszty prowadzenia działalności ( finansowany dzień bieżący)
Niezbędny bieżący dostęp do krótkoterminowego finansowania
Główne źródła krótkoterminowych źródeł finansowania:
Krótkoterminowe kredyty bankowe
Kredyty handlowe
Szczególnym źródłem jest tzw. Factoring.
Ad 1. Udzielane są na uzupełnienie własnych środków obrotowych przedsiębiorstwa i finansowania bieżącej jego działalności w zależności od sposobu uruchomienia kredytu mogą one występować jako kredyty w rach. bieżącym i kredyty w rach. kredytowym.


(…)

… wpływów na ten rachunek pozwala na udzielenie nowego kredytu - kredyt kasowy- związany z chwilowym brakiem śr. pieniężnych udzielany na krótki okres, nie mający charakteru odnawialnego, co nie pozwala na automatyczne ponowne wykorzystanie
W przypadku kredytu w rachunku kredytowym bank otwiera specjalny rachunek kredytowym, na którym ewidencjuje się wysokość udzielonego kredytu oraz jego spłaty. Ad 2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz