Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 5 - strona 1 Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 5 - strona 2 Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wykład 5
Wyróżnia się następujące podstawowe warunki zachowania płynności finansowej:
Właściwa struktura kapitału, czyli zachowanie właściwych relacji pomiędzy kapitałem własnym a zobowiązaniami tzn., że każdy wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa zwiększa ryzyko straty długoterminowej płynności finansowej.
Struktura aktywów - wyróżniona ze specyfiki działalności przedsiębiorstwa może ograniczać swobodę kształtowania aktywów AT/AO
Struktura kosztów z podziałem na koszty stałe i zmienne- im wyższy udział kosztów stałych tym większe ryzyko utraty płynności, wyższy próg rentowności
Struktura podziału zysku - im więcej zysku zatrzymamy tym mniejsze ryzyko
Struktura finansowania AO ( strategie finansowania AO) Struktura przepływów pieniężnych - wysokość nadwyżki finansowej (Cash flow) z działalności operacyjnej i wynikający z tego liniowy próg działalności przedsiębiorstwa
Wybór źródeł finansowania aktywów obrotowych ( związanych głównie z działalnością operacyjną) z wyróżnieniem agresywnej i konserwatywnej strategii finansowej.
Kształtowanie wielkości i struktury AO z wyróżnieniem zróżnicowanego stopnia ich płynności i różnych kosztów utrzymania. Dotyczy to zarządzania zapasami, należnościami, gotówką. Ad 2. Strategie finansowe AO zależy od udziału w źródłach finansowania AO kapitału stałego i zobowiązań krótkoterminowych. Kapitał stały = KW + Kapitał pożyczkowy długoterminowy.
Strategia konserwatywna - cechy:
Wysoki udział kapitału stałego w finansowaniu AO
Małe ryzyko utraty płynności finansowej (struktura bezpieczna)
Wyższy koszt finansowania działalności operacyjnej
W tej strategii istotny jest dostęp przez przedsiębiorstwo do kapitału stałego.
Strategia agresywna - cechy:
Główne źródło finansowania zobowiązań krótkoterminowych
Akceptuje się wysokie ryzyko utraty płynności finansowej
Niższe koszty prowadzenia działalności ( finansowany dzień bieżący)
Niezbędny bieżący dostęp do krótkoterminowego finansowania
Główne źródła krótkoterminowych źródeł finansowania:
Krótkoterminowe kredyty bankowe
Kredyty handlowe
Szczególnym źródłem jest tzw. Factoring.
Ad 1. Udzielane są na uzupełnienie własnych środków obrotowych przedsiębiorstwa i finansowania bieżącej jego działalności w zależności od sposobu uruchomienia kredytu mogą one występować jako kredyty w rach. bieżącym i kredyty w rach. kredytowym.


(…)

… wpływów na ten rachunek pozwala na udzielenie nowego kredytu - kredyt kasowy- związany z chwilowym brakiem śr. pieniężnych udzielany na krótki okres, nie mający charakteru odnawialnego, co nie pozwala na automatyczne ponowne wykorzystanie
W przypadku kredytu w rachunku kredytowym bank otwiera specjalny rachunek kredytowym, na którym ewidencjuje się wysokość udzielonego kredytu oraz jego spłaty. Ad 2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz