Finanse- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse- wykład 5 - strona 1 Finanse- wykład 5 - strona 2 Finanse- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse Wykład 5 prof. dr hab. Gabriela Łukasik
Rynek finansowy- miejsce obrotu instrumentami finansowymi (aktywami finansowymi). Przedmiotami transakcji są instrumenty finansowe.
Na rynku finansowym występują podstawowe…:
Popyt na instrumenty finansowe
Podaz instrumentów finansowych
Przedmiot transakcji
Cena kształtowana na tym rynku
(stopień zrównoważenia tego rynku)
Funkcje rynku finansowego:
Umożliwia udostępnianie czasowo wolnych środków pieniężnych innym podmiotom
Umożliwa pozyskiwanie środków pieniężnych podmiotom deficytowym
Rola rynku finansowego w kształtowaniu konsumpcji i inwestycji
Rynek finansowy umożliwa efektywne wykorzystanie zasobów pieniężnych
Rynek finansowy umozliwia zarządzaniem ryzykiem finansowym w gospodarce
Szczególnymi instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem transakcji na rynku finansowym są papiery wartościowe (dokumenty z którymi wiąża się określone prawa majątkowe)
Klasyfikacja rynku finansowego
Rodzaj aktywu finansowego Czas trwania transakcji
Rynek kapitału Rynek tytułów Rynek pieniężny Rynek kapitałowy
Pożyczkowego własnościowych Stopa struktura płynnośc finansowy
Procentowa własności finansowa rozwój
Koszt kapitału koszt kapitału ograniczenie kosztów stopa zwrotu Obcego własnego utraconych korzyści inwestycji długoterminowych
Na rynku kapitału pozyczkowego: papiery wartościowe pożyczkowe- zwrot +%
Rynek tytułów finansowych-transakcje: nabywcy tytułów własnościowych, dotyczy głównie przedmiotów zorganizowanych w formie spółek akcyjnych
Rynek pieniężny jest wyłącznie rynkiem kapitału pożyczkowego, okres krótszy niż 1 rok (transakcje), sterowanie płynnościa finansowa
Klasyfikacja rynku finansowgo
Zakres terytorialny Związek między momentami zawarcia transakcji i jego realizacją
Rynek Rynek Rynek Rynek Wewnętrzny międzynarodowy kasowy terminowy
(globalny)
Instrumenty finansowe
Hedging spekulacja arbitraż
Rynek terminowy- zawarcie transakcji nie jest jednoznaczne z wykonaniem. Nabywam lub sprzedaje prawa do nabycia instrumentu finansowego w przyszłości (np. 29.05 kupuje prawa akcje na dzien 1.10 z cena dzisiejsza). Zawieram transakcje bo podejrzewam że zdrożeją


(…)

… celem wspólnego inwestowania do wspólnego zagospodarowania
Pośrednicy: giełdy, biura maklerskie, Komisja Nadzoru Finansowego (kontrola transakcji)
Instrumenty pozyskiwania i alokacji kapitału
Obligacja jako instrument pozyskiwania kapitału
Obligacja- pożyczkowy papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wobec posiadacza tego papieru wartościowego (obligotariuszem) i zobowiązuje się do
Wykupu papierów wartościowych wg wartości nominalnej
Do realizacji dodatkowych świadczeń o charakterze pieniężnym (odsetki) lub realizacji praw niepieniężnych zgodnie z swoimi deklaracjami
Formy obligacji przedsiębiorstw na rynku kapitałowym
Tradycyjne formy obligacji pozwalają wyróżnic gł obligacje kuponowe (zwykłe), gdzie gł. Źródłem dochodu dla inwestora sa płatności odsetkowe wg stałej lub zmiennej…
… określony zakres praw
Prawa akcjonariuszy
Prawa majatkowe
Prawa korporacyjne
Podstawowe prawa majatkowe akcjonariuszy
Prawo do udziału w podziale zysku netto (dywidenda)
Prawo do majątku spółki w momencie jej likwidacji
Prawo poboru akcji nowej emisji (jest ustawowym prawem właściciela do nabycia akcji nowej emisji co pozwala utrzymac pozycje własnosciowa w spółce; daje szanse utrzymania struktury…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz