Prawo do akcji

note /search

Instrumenty pochodne - opracowanie

  • Uniwersytet Gdański
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

lub objęcia takich instrumentów bazowych jak: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne...