Sposoby przenoszenia praw z papierów wartościowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby przenoszenia praw z papierów wartościowych - strona 1

Fragment notatki:

Sposoby przenoszenia praw z papierów wartościowych : Cesja - definiowana w kodeksie cywilnym. Jest to oświadczenie woli, umowa dwóch stron. Dwie strony się podpisują. Stosowana do przenoszenia praw nie rzeczy. Indos - nie jest umową. Jest to jednostronne oświadczenie woli. Można wskazać albo osobę fizyczną wymienioną z imienia i nazwiska, osobę prawną z nazwy lub okaziciela Umowa przeniesienia wartości , Np. umowa kupna i sprzedaży. Papiery wartościowe wg ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( art. 3, paragraf 3 ). Akcje - będzie omawiane na późniejszych wykładach. Prawo poboru - jedno z 5 podstawowych praw akcjonariusza (w kodeksie spółek handlowych). Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w obejmowania akcji nowej emisji. Można go wykluczyć w spółkach publicznych w tym giełdowych większością 4/5 na walnym zgromadzeniu. Prawo do akcji - pojawia się tylko w spółkach publicznych w tym spółkach giełdowych. Nie jest instrumentem fakultatywnym, jest instrumentem obligatoryjnym. Procedura emisji i realizacji - nie można od razu wydać pełnoprawnych akcji inwestorom (sąd rejonowy musi wniosek rozpatrzyć, zmiana zapisów musi być odzwierciedlona w KRS-ie). Prawo do akcji daje prawo do akcji nowej emisji, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu giełdowego. Notowania praw poprzedzają notowania akcji, jeśli akcje spółki nie są jeszcze na giełdzie. Potem równocześnie występują. Notowania praw akcji z czasem wygasają. Kwity depozytowe - papier wartościowy, który daje prawo własności do instrumentu wartościowego notowanego na rynku zagranicznym. Warranty subskrypcyjne - w KSH. Prawo objęcia akcji nowej emisji, jeśli taka będzie miała miejsca. Trzeba za niego zapłacić. Spółka dostaje te pieniądze od razu i nie musi ich zwracać inwestorom. Rzadko stosowany przez spółki. Obligacje - w Polsce można emitować na podstawie ustawy o obligacjach z 1995r. W Polsce rynek ten zawłaszczyły sobie banki i nie dopuszczały do rozwoju giełdowego. Od 2008r. banki coraz mniej chętnie zajmują się obsługą obligacji. Powstanie platformy obrotu Catalyst jest kamieniem milowym w rozwoju tego rynku. Listy zastawne - jedne z najmłodszych papierów w Polsce. Zastrzeżone tylko dla Banków hipotecznych. Zabezpieczone hipoteką. Certyfikaty inwestycyjne - ustawa o funduszach inwestycyjnych. Jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowymi. Certyfikaty mogą być emitowane w obrocie. Jest dużo mniej zamkniętych funduszy inwestycyjnych niż otwartych w Polsce. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz