Prawa do akcji - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa do akcji - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

. Prawa do akcji Zgodnie z art. 16 k.s.h. rozporządzenie dokonane przed wpisem spółki akcyjnej do rejestru lub przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne. Tego rodzaju ograniczenie czasowe w znacznym stopniu utrudnia obrót giełdowy. Inwestor giełdowy nie ma zatem możliwości zbycia przyszłych praw udziałowych w spółce akcyjnej do chwili jej rejestracji a w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji do chwili rejestracji zmiany statutu. Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest szczególny papier wartościowy, jakim jest prawo do akcji (PDA), który może być przedmiotem rozporządzania jeszcze przed rejestracją spółki albo rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. Prawo do akcji uregulowane jest w art. 3 pkt 29 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538). Prawo do akcji ucieleśnia uprawnienie do otrzymania niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, czyli ekspektatywę praw akcyjnych. Cechą charakterystyczną prawa do akcji jest czasowość uprawnień. Uprawnienie powstaje z chwilą dokonania przydziału akcji i wygasa z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz