Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zoo - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zoo - wykład - strona 1 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zoo - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Podwyższenie kapitału zakładowego
9Kodeks spółek handlowych przewiduje dwie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego, tj. na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki lub przez zmianę umowy spółki. W myśl art. 257 § 1 k.s.h., jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki.
9Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych (art. 257 § 2 k.s.h.). Podwyższenie kapitału zakładowego może przy tym nastąpić nie tylko poprzez wniesienie wkładów, lecz na mocy art. 260 § 1 k.s.h. kapitał zakładowy można również podwyższyć, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).
Należy podkreślić, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego obowiązują generalnie te same zasady, które dotyczą wartości nominalnej udziału, pełnej wpłaty na poczet kapitału zakładowego, wpłaty na pokrycie udziałów w kapitale oraz wkładów niepieniężnych. Na mocy art. 261 k.s.h. regulujące te kwestie przepisy Kodeksu mają tu odpowiednie zastosowanie.
9Jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów; prawo to należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania, które zarząd przesyła jednocześnie (art. 258 § 1 k.s.h.).
Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego, wyjąwszy udziały własne spółki, o których mowa w art. 200 k.s.h. (art. 258 § 2 i § 3 k.s.h.), a także sytuację, gdy podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki. W tym ostatnim przypadku oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie nowego wspólnika wymaga natomiast w każdym przypadku formy aktu notarialnego i powinno zawierać przystąpienie do spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej (art. 259 k.s.h.). Należy podkreślić, iż w przypadku gdy podwyższenie kapitału zakładowego następuje ze środków spółki, nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia (art. 260 § 2 k.s.h.).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz