Pojęcie spółka zoo - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie spółka zoo - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie i ogólne wymogi dotyczące zmiany umowy spółki
9Przez zmianę umowy spółki należy rozumieć każdą zmianę merytoryczną, jak też redakcyjną dotychczasowego tekstu umowy spółki, z wyjątkiem oczywistych błędów ortograficznych. Każda ujęta w ten sposób zmiana umowy spółki wymaga dla swej ważności uchwały wspólników i wpisu do rejestru, z tym że obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 k.s.h. wymaga uchwały zarządu i wpisu do rejestru (art. 255 k.s.h.).
Uchwały, o których mowa, powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Równocześnie z wpisem o zmianie umowy należy wpisać do rejestru zmiany danych wymienionych w art. 166 k.s.h., jeżeli dane te podlegają wpisowi. Do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 164 § 3, 165, 169, 171 i 172 k.s.h. (art. 256 k.s.h.).
Szczególne zasady obowiązują w przypadku zmiany umowy spółki związanej z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz