Imienne świadectwa tymczasowe - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Imienne świadectwa tymczasowe - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Imienne świadectwa tymczasowe
9Imienne świadectwa tymczasowe są papierami wartościowymi inkorporującymi prawa udziałowe w spółce akcyjnej. Świadectwo inkorporuje te same prawa co akcja. Od akcji rożni się dwoma elementami - jak sama nazwa wskazuje, świadectwo jest zawsze imienne i ma charakter tymczasowy. Dokument ten jest wydawany w celu potwierdzenia częściowej wpłaty na akcje na okaziciela. Akcje na okaziciela wydawane są bowiem dopiero po całkowitym ich opłaceniu. Każdorazowa wpłata powinna być natomiast uwidoczniona na dokumentach świadectw tymczasowych. Do treści świadectw tymczasowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcji. Podobnie jak w przypadku akcji, jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej wpłaty, może być bez uprzedniego wezwania pozbawiony swoich praw udziałowych przez unieważnienie dokumentów świadectw tymczasowych, o czym spółka powinna uprzedzić. Przeniesienie świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie na świadectwie tymczasowym albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania lub świadectwa tymczasowego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz