Giełda Papierów Wartościowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełda Papierów Wartościowych - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: giełda, inwestor, akcjonariusz, rynek wtórny, prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, notowania ciągłe, indeks cenowwy WIG20, stopa oprocentowania, wartość rynkowa.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Na europejskich i światowych rynkach kapitałowych spotykamy wiele różnego rodzaju instrumentów będących przedmiotem obrotu, tak giełdowego, jak i poza giełdowego. W Polsce i innych krajach, w których giełdy funkcjonują od stosunkowo krótkiego czasu, nie wszystkie z nich są, wprowadzone już do obrotu. Konieczność podążania za tendencjami występującymi na rozwiniętych rynkach kapitałowych oraz wyjście naprzeciw potrzebom inwestorów powoduje wprowadzanie do obrotu nowych instrumentów. Należą do nich przede wszystkim kontrakty terminowe, opcje oraz warianty. Te ostatnie są kolejnymi po kontraktach terminowych instrumentami pochodnymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Giełda - to miejsce gdzie kupuje się i sprzedaje określone towary po cenach odpowiadających sytuacji rynkowej. Istnieją różne rodzaje giełd - towarowe, zbożowe, kwiatowe. Giełda papierów wartościowych jest specjalnym typem giełdy. Jako instytucja finansowa podlega szczególnym regulacjom. Jej działanie jest bardzo starannie określone i podlega ścisłej kontroli. Lecz podobnie jak każda inna giełda, umożliwia spotkanie jak największej liczby sprzedających z kupującymi by doprowadzić do ustalenia rynkowej cen towaru - w tym w upadku papierów wartościowych. Giełda, jest instytucją rynku wtórnego. O rynku wtórnym mówimy wtedy, gdy papiery wartościowe po ich sprzedaniu przez imitenta pierwszemu właścicielowi są po raz kolejny odsprzedawane. Giełda i rynek kapitałowy są dla gospodarki tym, czym dla organizmu jest serce. Podstawowym zadaniem giełdy jest umożliwianie przypływów kapitałów od tych, którzy szukają jak najlepszej lokaty do tych którzy potrafią z tych kapitałów zrobić jak najlepszy użytek. Na rynku giełdowym codziennie dokonywana jest ocena notowanym na nich spółek i całej gospodarki. Notowanie na giełdzie zapewnia spółce bezpłatną reklamę i wiarygodność, a inwestorom pewność, że wszystkie ważne informacje ze spółki podane zostaną do publicznej wiadomości.
Inwestorem jest każdy kto nabył papiery wartościowe. Rozróżnia się kolka typów inwestorów - indywidualnych i instytucjonalnych, krajowych i zagranicznych, drobnych i strategicznych. Aby kupować i sprzedawać papiery wartościowe na giełdzie trzeba otworzyć rachunek inwestycyjny w jednym z biur maklerskich. Na rachunku tym przechowywane będą akcje, obligacje, i inne papiery wartościowe, a także pieniądze inwestora.
Pośredników transakcjach giełdowych nazywamy maklerami. Aby zostać maklerem trzeba zdać egzamin kwalifikacyjny organizowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, która sprawuje nadzór nad cały rynkiem kapitałowym. Konieczność uzyskania licencji zapewnia, ż ę zawód maklera wykonują jedynie osoby o wysokich kwalifikacjach i dogłębnej wiedzy z zakresu rynku kapitałowego.


(…)

… transakcji. Akcje publicznych spółek mogą być notowane na rynku podstawowym, równoległym lub wolnym.
Rynek podstawowy przeznaczony jest dla spółek dużych o kapitale akcyjnym, posiadających co najmniej 500 akcjonariuszy. Ponadto akcje, które mają znaleźć się w obrocie giełdowym muszą stanowić przynajmniej ¼ wszystkich akcji spółki. Spółka zobowiązana jest również m.in. ogłosić roczne sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe oraz osiągnąć łączny zysk w tym okresie wynoszący co najmniej 8 mln zł.
Oddzielnym segmentem rynku podstawowego są akcje NFI. Notowane są akcje 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych pochodzących z zamiany Powszechnych Świadectw Udziałowych. Na koniec stycznia 1998 r. na rynku podstawowym handlowano akcjami 113 spółek. Rynek równoległy przeznaczony jest dla spółek o mniejszym kapitale akcyjnym, mających przynajmniej 300 akcjonariuszy. Spółka ubiegająca się o notowania na tym rynku musiała przynieść zysk za ostatni rok obrotowy oraz ogłosić sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata.
Na koniec stycznia 1998 r. rynek równoległy liczył 31 spółek.
Rynek wolny został utworzony dla spółek nie spełniających warunków rynku podstawowego i równoległego. Spółka ubiegająca się o wejście…
… to za nich maklerzy. Najbardziej zagorzali i zaniepokojeni gracze są obecni na niemal każdej sesji giełdowej. Atmosfera sali giełdowej, niepokój, podniecenie, gestykulacje, okrzyki radości przerażenia związane z ruchem cen akcji, są dla nich niezapomnianymi przeżyciami, gdyż możliwość uzyskania wysokich zysków pasjonuje i podnieca akcjonariuszy, a nawet starta przeraża i paraliżuje. Radość, nadzieja i rozpacz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz