Rynki finansowe - strona 2

note /search

Rynek kapitałowy - c. d.- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1442

Wykład 7 Temat: Rynek kapitałowy - c. d. Rynki składające się na rynek kapitałowy: Giełda - rynek giełdowy Rynek pozagiełdowy Towarowy rynek instrumentów wartościowych Rynek nieregulowany Giełda - rynek giełdowy: Ma ambitny cel strategiczny - chce być centrum obrotu dla regionu środkowo-europ...

Banki arabskie- prezentacja

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Notatka porusza między innymi zgadaneinia takie jak: bankowość arabska jako bardzo młody system finansowy, kolejne to Szariat do którego zaliczmy: Święta księga muzułmanów – Koran, opinie prawne wydawane przez muzułmańskich duchownych, zbiór opow...

Płynność instrumentu finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1988

...- co to jest płynność instrumentu finansowego, podaj przykłady Płynnością instrumentu finansowego nazywamy jego zdolność do zamiany na instrument o najwyższym stopniu płynności, czyli pieniądz, po cenie zbliżonej do ostatniej ceny rynkowej. Płynność instrumentu finansowego jest tym wyższa...

Rynki finansowe - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3955

...Formy nabycia KPD  bezpośrednio od emitenta (rola agenta ograniczona tylko do kojarzenia zleceń),  zakup przez agenta emisji, a następnie odsprzedaż inwestorom,  zakup od innego inwestora za pośrednictwem agenta (rynek wtórny),  zakup od innego inwestora papierów pozostających w dep...

Pytania z egzaminu cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 2177
Wyświetleń: 2625

Obligacja jest pożyczkowym papierem wartościowym. Jest pozyskiwanym papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, ze jest dłużnikiem wobec nabywcy (posiadacza) tego papieru wartościowego zwanego obligatariuszem i zobowiązuje się do wobec niego do wykupu papieru wartościowego według wartości n...

Rynki finansowe - Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 2156
Wyświetleń: 5383

...WYKŁAD 1 1) Rynek finansowy to rynek, na którym dokonuje się transferu kapitału od osób lub instytucji, które dysponują nadwyżką zasobów pieniężnych do osób lub instytucji, które zgłaszają na nie zapotrzebowanie i mają możliwości efektywnego ich zastosowania. 2)Rynek finansowy to rynek, n...

Ryneki Finansowe całość

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3619

Rynek – ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków na jakich one są proponowane i dokonywane. Rynek to stale dokonujący się w gospodarce proces w ramach którego kupujący i sprzedający decydują o tym co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach. Gospod...

Pytania obowiązujące na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 4760

Prof. Wiesław Dębski Rynki finansowe Pytania obowiązujące na egzamin 1. Definicja rynku finansowego i jego podstawowe funkcje. 2. Definicja instrumentu finansowego i ich podział ze względu na aspekt własnościowy i sposób generowania dochodu. 3. Definicja papieru wartościowego i jego ogólna is...

Bony skarbowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 931

Dr. Ewa Feder - Sempach Rynki finansowe Wykład VIII – Bony skarbowe Bony skarbowe (weksle skarbowe) – przynależą do rynku hurtowego, są emitowane przez rząd w celu sfinansowania potrzeb budżetu państwa. Charakteryzują się zerowym ryzykiem, niskim oprocentowaniem i wysoką płynnością. Są instrume...

Indeksy giełdowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

Dr. Ewa Feder - Sempach Rynki finansowe Wykład XII – Indeksy giełdowe Indeksy giełdowe - to wskaźniki, które informują inwestorów o tendencjach, jakie aktualnie panują na rynku. Indeksy informują o zmianie cen akcji pewnej grupy spółek objętych indeksem. Jest jak termometr – mierzy temperaturę ...