Płynność instrumentu finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płynność instrumentu finansowego - strona 1 Płynność instrumentu finansowego - strona 2 Płynność instrumentu finansowego - strona 3

Fragment notatki:
...- co to jest płynność instrumentu finansowego, podaj przykłady
Płynnością instrumentu finansowego nazywamy jego zdolność do zamiany na instrument o najwyższym stopniu płynności, czyli pieniądz, po cenie zbliżonej do ostatniej ceny rynkowej. Płynność instrumentu finansowego jest tym wyższa, im łatwiej go zamienić na instrument o najwyższym stopniu płynności. Instrumentem o najwyższym stopniu płynności jest gotówka i instrumenty wymienialne na nią w stosunku 1:1.

- co to są obligacje śmieciowe
Obligacje śmieciowe (także: "obligacje tandetne", wysokodochodowe, z angielskiego: junk bonds) - żargonowa nazwa obligacji emitowanych przez firmy o słabej kondycji finansowej, o ratingu spekulacyjnym (od BB do D - wg agencji ratingowej Fitch Rating).
Charakteryzują się o kilka procent wyższym oprocentowaniem od obligacji skarbowych oraz dużym ryzykiem. Ponieważ wysokie odsetki płacone przez emitenta mogą spowodować....


...- z kim powinna się połączyć GPW: 
GPW powinna się połączyć z jedną lub kilkoma europejskimi giełdami, aby polski rynek kapitałowy nie uległ marginalizacji, a GPW nie pozostała pozbawiona perspektyw dalszego rozwoju. Kierunek prywatyzacji jest jednak jeszcze nie ustalony, choć pewne jest, że powinien on być nastawiony na dalszy rozwój krajowego rynku kapitałowego, wzrost jego roli w gospodarce, wzrost konkurencyjności GPW, przyspieszenie podejmowania decyzji, efektywne wykorzystanie wypracowanego zysku, sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji. Alternatywą dla sojuszu z większym partnerem jest utworzenie wspólnego rynku z innymi lokalnymi giełdami regionu. Tylko problemem znów może się wydawać to, która z giełd miałaby stać się podmiotem inicjującym, a więc ośrodkiem decyzyjnym. W 2000 roku wprowadzono system notowań WARSET. GPW mogłaby więc zawrzeć potencjalny sojusz z Euronextem....


(…)

… nowoczesnych rynków, oferujących swoim klientom pełną gamę instrumentów finansowych. Przypomnijmy, że wśród instrumentów pochodnych jako pierwsze na warszawskiej giełdzie zadebiutowały w 1998 r. kontrakty terminowe (futures), następnie, w tym samym roku warranty, a w 2001 roku jednostki indeksowe. Jednak aktualnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie notuje żadnych serii warrantów. Ostatnie serie…
… elektroniczny),          może być instrumentem zbywalnym i niezbywalnym (większość stanowią certyfikaty zbywalne). Głównymi instytucjami emitującymi CD są banki oraz kasy pożyczkowo-oszczędnościowe (thrifts). Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności. - kiedy odbyło się I forum corporate governance W Polsce 1999
- co to jest krótka sprzedaż akcji Krótka sprzedaż - w terminologii giełdowej, pożyczanie papierów wartościowych (głównie akcji) od biura maklerskiego, w celu ich sprzedaży.
Inwestor może dokonać krótkiej sprzedaży (zająć krótką pozycję) jeśli przewiduje, że kurs danego instrumentu finansowego będzie spadać. W przypadku rzeczywistego spadku jego wartości zyskiem brutto jest różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży pożyczonych akcji, a kwotą zapłaconą za ich wykup. Natomiast zyskiem netto na rachunku inwestycyjnym jest zysk brutto po odjęciu wynagrodzenia dla pożyczkodawcy za udzielenie pożyczki oraz prowizji biura maklerskiego od kupna i sprzedaży akcji. W przypadku wzrostu wartości akcji powyżej ceny sprzedaży - inwestor straci.
Transakcję krótkiej sprzedaży akcji uważa się za bardziej ryzykowną niż tradycyjna transakcja kupna, ze względu na:
istnienie…
… funduszami (zarządzanie portfelem inwestycyjnym klientów, tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie i zarządzanie funduszami typu private equity, venture capital, hedge, Unit Investment Trust)
- Doradztwo finansowe (doradztwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych, wspomaganie i doradzanie w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji, M&A, doradztwo inwestycyjne, zarządzanie ryzykiem…
… realizacji), wystawca opcji jest zobowiązany sprzedać nabywcy opcji zakontraktowaną ilość instrumentu bazowego (w przypadku opcji walutowych są to waluty). Opcja sprzedaży (put) daje nabywcy prawo do sprzedaży waluty w postaci kontraktu opcyjnego po z góry ustalonej cenie (kurs realizacji), wystawca opcji jest zobowiązany kupić od nabywcy opcji zakontraktowaną ilość instrumentu bazowego (w przypadku opcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz