Ryneki Finansowe całość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3689
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryneki Finansowe całość - strona 1

Fragment notatki:Rynek – ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków na jakich one są proponowane i dokonywane.

Rynek to stale dokonujący się w gospodarce proces w ramach którego kupujący i sprzedający decydują o tym co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach.

Gospodarka jest systemem składającym się z wielu ściśle ze sobą powiązanych i uzupełniających się rynków. Na poszczególnych rynkach zgłaszane są popyt i podaż na określone dobra oraz dochodzi do ustalenia ich ceny i zawarcia transakcji.

Z punktu widzenia przedmiotu wymiany wyróżnia się:

-rynek produktów (dóbr i usług)

-rynek nieruchomości

-rynek pracy

-rynek finansowy (rynki finansowe)Rynek finansowy to rynek, na którym dokonuje się transferu kapitału od osób lub instytucji, które dysponują nadwyżką zasobów pieniężnych do osób lub instytucji, które zgłaszają na nie zapotrzebowanie i mają możliwość efektywnego ich zastosowania.

Rynek finansowy to rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie lub sprzedaży instrumentów finansowych.Instrument finansowy:

-prawa i zobowiązania majątkowe, jakie wynikają z kontraktu zawartego między dwoma stronami na rynku finansowym


1. banki depozytowo-kredytowe:

-rynek usług depozytowych

-rynek kredytów i pożyczek bankowych2. Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego:

-rynek usług ubezpieczeniowych (ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia emerytalne)

-rynek funduszy inwestycyjnych (otwarte fundusze inwestycyjne, zamknięte fundusze inwestycyjne)

-rynek usług leasingowych (bankowe i niebankowe przedsiębiorstwa leasingowe)

-rynek usług factoringowych (bankowe i niebankowe przedsiębiorstwa factoringowe)

-rynek obligacji, akcji i innych papierów wartościowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz