Finanse - wykład 5b

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 5b - strona 1 Finanse - wykład 5b - strona 2

Fragment notatki:

Regulacje UE (1)
European Banking Authority (Europejski Nadzór Bankowy)
Instytucja stworzona w 2011 r. w reakcji na kryzys finansowy
Zadaniem instytucji je nadzór nad bankami UE m.in. Poprzez przeprowadzanie testów odporności
W sytuacji zagrożenia bankructwem banku przepisy EBA maja pierwszeństwo przed przepisami narodowymi
Celem EBA jest również ograniczenie arbitrażu regulacyjnego
EBA ustanawia wspólne ramy raportowania dla banków w celu ułatwienia nadzoru
Amerykańska bankowość międzynarodowa(1)
Glass Steagall Act 1933-zakaz łączenia bankowości komercyjnej z inwestycyjną
Ponadto wiele ograniczeń dotyczących finansowania międzynarodowych transakcji
Wzmożona działalność na rynku offshore
International Banking Facilities- 1981
Enklawa amerykańskiego rynku bankowego
Bankowość offshore
Onshore- banki krajowe działające pod jurysdykcja kraju pochodzenia
Offshore - banki krajowe zlokalizowane poza obszarem jurysdykcji krajowej
Onshore offshore - banki krajowe działające na terenie kraju pochodzenia lecz poza jurysdykcją krajową np. International Banking Facilities- 1981
Amerykańska bankowość międzynarodowa (2) Edge Act- 1916 r.
Edge Act corporations Hybrydowe instytucje jako motor ekspansji amerykańskiej bankowości międzynarodowej
Gramm-Leach-Bliley Act 1999- zniesienie Glass-Steagal Act Deregulacja
Bankowość międzynarodowa a globalizacja rynków finansowych (1)
Powstawanie niebankowych instytucji finansowych przyczyniło się do zmiany profilu działalności bankowości międzynarodowej
Sekurytyzacja- zastąpienie należności w postaci długu zbywalnym papierem wartościowym
Postęp techniczny i rozwój innowacyjnych form obrotów
Presja konkurencyjna- Konkurencja poprzez „jakość usług”
Nadzór nad bankami i system protekcji
Koncentracja kapitału  struktury oligopolistyczne
Systematically important financial institutions Too big too fail Trudności regulacji bankowości międzynarodowej
Bankowość offshore
Brak ubezpieczenia depozytów
Brak wymogu utrzymywania rezerw
Utrudniona kontrola
Pożyczkodawca ostatniej instancji???
Przepisy narodowe
Rynki wschodzące
Międzynarodowa działalność niebankowych instytucji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz