Centra offshore - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Centra offshore - wykład - strona 1 Centra offshore - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prof. Małgorzata Janicka
Międzynarodowe rynki finansowe
Wykład V – Centra offshore
Centrum offshore to miejsce, gdzie dokonuje się transakcji finansowych na zasadach korzystniejszych niż w sąsiednich
krajach.
Rynek ma charakter offshore, jeśli inne kraje stwarzają gorsze warunki dla tych samych operacji finansowych.
Cechy charakterystyczne:
 sektor finansowy w CO ma duży udział w gospodarce
 odbiorcami usług są głownie nierezydenci
 większość operacji finansowych przeprowadzana jest w walutach obcych
 niskie podatki
 relatywnie łagodny nadzór finansowy
 różne traktowanie rezydentów i nierezydentów – rezydenci są objęci ściślejszymi regulacjami.
Oaza podatkowa to miejsce minimalizowania obciążeń podatkowych dla funkcjonujących tam podmiotów, natomiast
centrum offshore ma za zadanie dostarczanie korzyści inwestorom ale nie tylko podatkowych (np. niższe opłaty
transakcyjne)np. Luksemburg. Warunki stawek zależą od ilości pieniędzy oraz od usług, z jakich korzysta inwestor – nie istnieje
oficjalny taryfikator tych stref.
Czynniki świadczące o atrakcyjności stref offshore:
 duzi i wiarygodni kapitałobiorcami
 duży wybór instrumentów finansowych dostosowanych do potrzeb działających nich inwestorów
 CO zwykle oferują korzystne opodatkowanie lub inne zachęty finansowe
 koszty działania instytucji finansowych w centrach offshore są niższe niż instytucji finansowych działających na rynkach
krajowych
 ochrona majątku
 zachowanie prywatności – nieujawnianie danych o dochodach
 uproszczone i nisko sformalizowane zasady zakładania firm
 elastyczne regulacje prawne w CO
 niski poziom biurokracji
 brak wymogu fizycznej obecności osób i firm, pomimo prowadzenia w CO działalności gospodarczej
 CO to zazwyczaj zdrowe gospodarki tzn. gospodarki cieszące się niskim poziomem inflacji oraz niskim deficytem
budżetowym
 zdecydowana działalność władz gospodarczych CO
 wysoko wykwalifikowana kadra
 tendencja do neutralności politycznej i ekonomicznej
 otwartość gospodarki rozumiana jako swoboda przepływu kapitału
 posługiwanie się językiem obcym przez pracowników instytucji CO i jego rezydentów na wysokim poziomie;
 przyjazny dla inwestorów system prawny
Kapitałodawcy centrów offshore:
 instytucje oficjalne takie jak banki centralne
 podmioty prawa publicznego działające na MRF
 państwowe fundusze inwestycyjne (SWF) (są podmiotami relatywnie młodymi, działają w imieniu państw surowcowych,
ich zadaniem jest inwestowanie nadwyżek generowanych przez handel surowcami w sposób zabezpieczający szeroko
pojęty dobrobyt przyszłych pokoleń)
 banki komercyjne
 zasobni inwestorzy prywatni
 prywatne instytucje niebankowe (KTN)
Kapitałobiorcy w centrach offshore:
 instytucje oficjalne – rządy różnych krajów
 banki komercyjne
 prywatne instytucje niebankowe (KTN)
Korzyści wynikające z funkcjonowania centrów offshore dla KTN:
 maksymalizacja zysków i korzyści
 zabezpieczenie majątku przed wierzycielami
Prof. Małgorzata Janicka
Międzynarodowe rynki finansowe
Wykład V – Centra offshore
Korzyści wynikające z funkcjonowania centrów offshore dla inwestorów indywidualnych:
 dostęp do szerszej palety instrumentów finansowych o wyższym oprocentowaniu
 niski poziom opodatkowania
 możliwość zachowania anonimowości
Korzyści dla oddziałów instytucji finansowych działających w CO:
 niższe obciążenia podatkowe;
 szersza gama instrumentów finansowych o wyższych stopach zwrotu.
Korzyści dla osób działających na granicy prawa (jeśli nie poza nią):
 możliwość prania brudnych pieniędzy
 możliwość ukrywania majątku
 możliwość dokonywania przestępstw finansowych
Klasyfikacja centr offshore:
1. Centra globalne – na tyle duże, iż nie muszą korzystać z innych pośredników.
a. Londyn
b. Nowy Jork
2. Międzynarodowe centra finansowe – dokonuje się operacji o znaczących rozmiarach.
a. Hongkong
b. Singapur
3. Centra niszowe – światowi liderzy w danej dziedzinie i w tych dziedzinach są tak silne jak centra globalne.
a. Zurych – bankowość prywatna
4. Centra narodowe – przeprowadza się znaczną część krajowych operacji finansowych.
5. Centra regionalne – skupiają operacje finansowe przeprowadzane w ramach jednego kraju.
a. Chicago
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz