Międzynarodowe rynki finansowe

note /search

Alternatywne Platformy Obrotu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1953

Dr. Tomasz Miziołek Międzynarodowe rynki finansowe Ćwiczenia I – Alternatywne Platformy Obrotu Alternatywne Platformy Obrotu (MTF) Pojęcie i geneza powstania alternatywnych platform obrotu: MTF (Multilateral Trading Facility) to wielostronny system, obsługiwany przez firmy inwestycyjne lub op...

Centra offshore - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2758

Prof. Małgorzata Janicka Międzynarodowe rynki finansowe Wykład V – Centra offshore Centrum offshore to miejsce, gdzie dokonuje się transakcji finansowych na zasadach korzystniejszych niż w sąsiednich krajach. Rynek ma charakter offshore, jeśli inne kraje stwarzają gorsze warunki dla tych samyc...

Globalizacja rynków finansowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2121

Prof. Małgorzata Janicka Międzynarodowe rynki finansowe Wykład II – Globalizacja rynków finansowych Globalizacja jest definiowana jako dążenie do pogłębienia wzajemnych współzależności między krajami i regionami gospodarki światowej szczególnie poprzez handel i przepływy środków finansowych. G...

Globalna nierównowaga płatnicza - wykład - Kraj centrum USA

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1519

Prof. Małgorzata Janicka Międzynarodowe rynki finansowe Wykład IV – Globalna nierównowaga płatnicza Globalna nierównowaga płatnicza to nierównowaga utrzymująca się permanentnie między krajami o stałych nadwyżkach na rachunkach obrotów bieżących a krajami o stałych deficytach na tym rachunku bil...

Rynek finansowy - wykład - Rynek pieniężny

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1351

Prof. Małgorzata Janicka Międzynarodowe rynki finansowe Wykład I – Rynek finansowy Rynek finansowy – miejsce, gdzie spotykają się pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy, miejsce, na którym następuje przepływ kapitału. Cechy rynku finansowego: 1. Pochodzenie stron transakcji – jedna ze stron musi być ...

Stabilność finansowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 791

Prof. Małgorzata Janicka Międzynarodowe rynki finansowe Wykład III – Stabilność finansowa Stabilność finansowa – to stan, w którym system finansowy efektywnie realizuje swoje najważniejsze funkcje tj. alokacja zasobów, podział ryzyka, r...

EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU FINANSOWEGO

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2457

TEMAT 2. EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU FINANSOWEGO Plan wykładu: 1. Międzynarodowa waluta. 2. Ewolucja międzynarodowego systemu monetarnego. 3. Międzynarodowe instytucje finansowe. Pieniądz  Monety - VII w p.n.e w Lidii w Azji Mniejszej.  Banknoty - XVII w. - pokrycie w z...

MIĘDZYNARODOWY RYNEK FINANSOWY DEFINICJE I FUNKCJE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 5299

TEMAT 1. MIĘDZYNARODOWY RYNEK FINANSOWY - DEFINICJE I FUNKCJE Plan wykładu: 1. Pojęcie systemu finansowego. 2. Funkcje systemu finansowego. 3. Struktura systemu finansowego. 4. Rozwój globalnego systemu finansowego. 5. Rynek finansowy - definicja, klasyfikacja, ewolucja. 6. Globalne przepływy finan...

SEGMENTACJA I ROZMIARY RYNKóW FINANSOWYCH.

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

TEMAT 3. SEGMENTACJA I ROZMIARY RYNKÓW FINANSOWYCH. Plan wykładu: 1. Czynniki kształtujące współczesny system finansowy. 2. Fazy rozwoju systemu finansowego a określone czynniki. 3. Segmentacja rynków finansowych. 4. Rozmiary rynków finansowych. „PIGS”  Portugal - dług publiczny - 84,6% PKB - 2010...

Kursy płynne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1715

Kursy płynne - Kingston System 1978 r.  W 1976 r. w Kingston (Jamajka) porozumienie jamajskie zaakceptowało funkcjonujący już kurs płynny.  1 kwietnia 1978 r. poprawka MFW o zmianach zasad polityki kursowej: o każdy kraj miał prawo do u...