MIĘDZYNARODOWY RYNEK FINANSOWY DEFINICJE I FUNKCJE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 5180
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MIĘDZYNARODOWY RYNEK FINANSOWY  DEFINICJE I FUNKCJE - strona 1 MIĘDZYNARODOWY RYNEK FINANSOWY  DEFINICJE I FUNKCJE - strona 2 MIĘDZYNARODOWY RYNEK FINANSOWY  DEFINICJE I FUNKCJE - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT 1. MIĘDZYNARODOWY RYNEK FINANSOWY - DEFINICJE I FUNKCJE Plan wykładu: 1. Pojęcie systemu finansowego. 2. Funkcje systemu finansowego. 3. Struktura systemu finansowego. 4. Rozwój globalnego systemu finansowego. 5. Rynek finansowy - definicja, klasyfikacja, ewolucja. 6. Globalne przepływy finansowe. 7. Uczestnicy rynków finansowych. 8. Instrumenty na rynkach finansowych. 9. Krajowy a międzynarodowy rynek finansowy. 10. Zmiana hegemona na międzynarodowym rynku finansowym System finansowy Przepływy kapitałowe w systemie ekonomicznym System finansowy - jest częścią systemu społecznego i jest ściśle powiązany z innymi elementami tego systemu (prawnym i politycznym). System finansowy - jest to mechanizm umożliwiający krążenie siły nabywczej w gospodarce. System finansowy - stwarza możliwość współtworzenia pieniądza i przepływu strumieni pieniężnych między określonymi podmiotami. Funkcje systemu finansowego Funkcja monetarna  Kreacja pieniądza (popyt na kredyt - podaż pieniądza).  Miernik wartości (ceny instrumentów finansowych). Funkcja kapitałowo- redystrybucyjna  Przepływ środków pieniężnych.  Płynność aktywów (zamiana śr. pieniężn. w inwestycje strefy realnej i konsumpcję).  Przepływ informacji.  Transfer ryzyka. Funkcja kontrolna  Efektywność systemu.  Kontrola finansowa.  Corporate governance.  Przepływ informacji (asymetria informacji) Obniżanie kosztów transakcyjnych Komponenty rynkowego systemu finansowego (struktura) Dlaczego powstał międzynarodowy system finansowy?  „Żadne kraj nie osiągnął sukcesu w rozwoju poprzez stawianie barier dla handlu międzynarodowego i przepływów długoterminowego kapitału.” (Dani Rodrick, Harvard)  Rynki finansowe stały się głównym źródłem pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa międzynarodowe.  Rynki finansowe zaspokajają potrzeby pożyczkowe krajów. Wyzwania międzynarodowego systemu finansowego  Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach globalnych.  Dokonywania selekcji ofert emisji akcji z międzynarodowych rynków.  Pozyskiwanie informacji o charakterze globalnym.  Zarządzanie ryzykiem (finansowym, politycznym, operacyjnym).  Respektowanie wzajemnych powiązań między poszczególnymi rynkami. Konsolidacja i koncentracja  Czternaście globalnych instytucji finansowych z USA, WB, Niemiec, Szwajcarii i Francji odpowiada za 95% aktywności na rynkach finansowych.  Instytucje zapraszane przez FED wspólnie rozwiązują problemy finansowe.  Szef Goldman Sachs - Lloyd Blankfein nazywa te banki „czternaście rodzin”.  Żadna azjatycka instytucja finansowa nie jest częścią „rodziny”. Przypływy kapitału w systemie finansowym

(…)

… na rynkach kapitałowych.  Rozwój bankowości  Transakcje na rynkach OTC - instrumenty inwestycyjnej.  Sekurytyzacja pochodne.  Sekurytyzacja syntetyczna. Nadzór / regulacje Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (1988) Bazylea I Bazylea II Potrzeba nowych zasad nadzoru Globalne przepływy finansowe Uczestnicy rynków finansowych Uczestnicy rynku finansowego (systemu finansowego) Bankowi pośrednicy finansowi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz