Rynek finansowy - wykład - Rynek pieniężny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek finansowy - wykład - Rynek pieniężny - strona 1

Fragment notatki:

Prof. Małgorzata Janicka
Międzynarodowe rynki finansowe
Wykład I – Rynek finansowy
Rynek finansowy – miejsce, gdzie spotykają się pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy, miejsce, na którym następuje przepływ
kapitału.
Cechy rynku finansowego:
1. Pochodzenie stron transakcji – jedna ze stron musi być podmiotem zagranicznym,
2. Waluta transakcji – może być walutą jednej ze stron transakcji albo walutą trzecią.
Międzynarodowy rynek finansowy możemy podzielić wg kryterium czasu, na który zawierana jest transakcja:
1. Rynek pieniężny – podmioty pożyczają depozyty utrzymywane w walutach obcych na krótkie okresy (do 1 roku, a
większość od jednego dnia do 3 miesięcy). Głównym celem działania tego rynku jest umożliwienie podmiotom
utrzymania, zachowania płynności. Po stronie podażowej występują banki – mówimy o rynku międzybankowym.
Nadwyżki lokują tam również korporacje transnarodowe oraz pośrednicy finansowi (fundusze inwestycyjne,
emerytalne itp.). Po stronie popytowej występują tak ze głownie banki, a również inne podmioty zgłaszające
zapotrzebowanie na gotówkę. Na tym rynku działają również banki centralne, które zarządzają rezerwami
walutowymi na rynku amerykańskim.
2. Rynek kapitałowy – rynek długoterminowych instrumentów finansowych (termin zapadalności pow. 1 roku dla
instrumentów dłużnych, rynek akcji, obligacji). Dominuje na nim rynek obligacji. Handel akcjami odbywa się na
rynkach regulowanych bądź nieregulowanych, jednak zwykle ma charakter zcentralizowany. W przypadku obligacji,
pośrednikami w obrocie są banki. Należy wyróżnić 2 rodzaje obligacji:
 obligacje zagraniczne – emitowane przez podmioty danego kraju w walucie krajowej i nabywane przez
nierezydentów;
 euroobligacje – obligacje emitowane przez podmioty danego kraju w walucie obcej (np. € lub $) i
nabywane przez nierezydentów
3. Rynek walutowy – odbywa się na nim handel walutami, kształtują się na nim kursy walutowe odzwierciedlające
relacje walut. Największe transakcje odbywają się na rynku londyńskim – dzienne średnie obroty wynosiły (w 2010)
1 bln 844 mld USD (a w Polsce 8 mld $). Drugim co do wielkości jest rynek amerykański (o połowę mniejszy od rynku
londyńskiego). Inne centra to Singapur, Hongkong, Szwajcaria. Największe obroty są na parze USD-EUR, USD-JPY,
USD-GBP, USD-AUD
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz