SEGMENTACJA I ROZMIARY RYNKóW FINANSOWYCH.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SEGMENTACJA I ROZMIARY RYNKóW FINANSOWYCH. - strona 1 SEGMENTACJA I ROZMIARY RYNKóW FINANSOWYCH. - strona 2 SEGMENTACJA I ROZMIARY RYNKóW FINANSOWYCH. - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT 3. SEGMENTACJA I ROZMIARY RYNKÓW FINANSOWYCH. Plan wykładu: 1. Czynniki kształtujące współczesny system finansowy. 2. Fazy rozwoju systemu finansowego a określone czynniki. 3. Segmentacja rynków finansowych. 4. Rozmiary rynków finansowych. „PIGS”  Portugal - dług publiczny - 84,6% PKB - 2010  Ireland - dług publiczny - 82,8% - 2010  Greece - dług publiczny - 124,9% - 2010  Spain - dług publiczny - 66,3% - 2010 Pakt stabilizacji - dug publiczny - 60% PKB.
Co robić? Działania, które należałoby podjąć:  EBC powinien ogłosić, że będzie przyjmował w operacjach otwartego rynku tylko obligacje tych krajów, które przedstawiają wiarygodne plany naprawy finansów publicznych lub mają rating co najmniej A-.  Gracja, Hiszpania i Portugalia powinny zwrócić się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu opracowania programu pomocowego.  Ministrowie finansów UE powinni spotkać się na nadzwyczajnym szczycie w celu rozszerzenia zakresu kryzysowego Memorandum od Understanding, tak żeby możliwa była pomoc finansowa UE krajom, które mają problemy z rolowaniem długu publicznego. Teorie spiskowe ... ?  Operacja „Kasandra” - (prof. Rybiński).  8 luty 2010 - obiad na Manhattanie - fundusze hedgingowe: SAC Capital Adisors LP, Soros Fund Management (The Wall Street Journal).  3 dni później - kurs euro spadł do 1,36 $.  Goldman Sachs, Marill Lynch, Barclays Bank - instrumenty na spadki euro.  2008 - przedstawiciele funduszy hedgingowych - upadek Lehman Brothers (WSJ).  1992 - atak na funta (George Soros). TEST: Które ze wskazanych pojęć należy powiązać ze współczesnym systemem finansowym: reregulacja, demetalizacja, Sekurytyzacja, internacjonalizacja, informatyzacja, deregulacja, prekonizacja, asymetria informacji, moral hazard. Charakterystyka rynków finansowych Czynniki kształtujące (charakteryzujące) współczesny system finansowy: niestabilność finansowa; liberalizacja; deregulacja; postęp technologiczny; integracja; globalizacja; innowacje finansowe. Niestabilność finansowa  Niestabilność finansowa - nieprawidłowe funkcjonowanie systemu finansowego.  Niestabilność finansowa - brak stabilności, zagrożenie wystąpienia kryzysu finansowego.  Kryzys finansowy - silne zakłócenia w systemie pośrednictwa finansowego, powodujące zaburzenia w realnej sferze gospodarki.  Niestabilność w postaci kryzysów: o kryzys Europejskiego Systemu Monetarnego (1992 - 1993); o kryzys w Meksyku (1994 - 1995); o kryzys azjatycki (1997 - 1998); o kryzys w Rosji (1998); o kryzys w Ameryce Łacińskiej (1998 - 2000); o kryzys w Stanach Zjednoczonych - globalny kryzys (2007 - 2010). Liberalizacja Liberalizacja - łagodzenie restrykcji: gospodarczych, prawnych, finansowych itp., uwolnienie z rygorów, tolerancja.  liberalizacja - wymiany handlowej.  liberalizacja - finansowa;  liberalizacja - przepływów kapitałowych.

(…)

…;  wprowadzenie konkurencji pomiędzy różnymi metodami finansowania;  zewnętrzne „otwarcie” systemu finansowego;  prywatyzacja instytucji państwowych. Liberalizacja przepływów kapitałowych - obejmuje likwidowanie ograniczeń swobodnego przepływu kapitału pomiędzy krajami. Do najważniejszych form liberalizacja przepływów kapitałowych zalicza się:  zniesienie ograniczeń dotyczących bezpośrednich inwestycji
…;  pojawienie się nowych, niepodlegających regulacjom instytucji finansowych (np. fundusze arbitrażowe);  wzrost powiązań między rynkami finansowymi;  wzrost ryzyka zarażenia kryzysem finansowym.
Segmentacja rynków finansowych Segmentacja rynków finansowych wynika z:  ograniczeń narzuconych przez państwo (polityka podatkowa, ograniczenia przepływu kapitałów);  poszukiwań inwestorów (bariery informacji, koszty transakcyjne, możliwości kształtowania portfela, ryzyko finansowe, walutowe, polityczne).
Wnioski  Rozwój rynków finansowych wynika z określonych trendów jak: liberalizacja, deregulacja, postęp techniczny, globalizacja.  Obecna faza rozwoju systemu finansowego jest określana mianem kapitalizmu instytucjonalnego.  Aktywa sektora bankowego stanowią największą część aktywów rynków finansowych…
… finansowego jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia liberalizacji. Postęp technologiczny Postęp technologiczny (informatyzacja) - rewolucja w zakresie technologii informacyjnych - jako fundamentalny czynnik przeobrażeń systemów finansowych. Wpływ postępu technologicznego na stabilność systemu finansowego:  aspekt pozytywny: o obniżenie kosztów transakcyjnych; o rozliczenia bezgotówkowe - szybkość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz