Deregulacja rynków finansowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deregulacja rynków finansowych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Deregulacja rynków finansowych i liberalizacja przepływu kapitału stworzyły podstawę nowego ich funkcjonowania. Ogromne przepływy kapitałowe i różnorodność transakcji finansowych oraz duża liczba pośredników przyczyniły się do powstania globalnych rynków finansowych. Rynki te działają w znacznym stopniu w oderwaniu od strefy realnej. Dzięki nowoczesnym technikom elektronicznym możliwe jest dokonywanie bardzo dużych transakcji finansowych w krótkim czasie. Funkcjonowanie światowych rynków finansowych charakteryzuje duża niestabilność w kierunkach przepływu kapitałów.
rynki towarów i usług
- procesy globalne tych rynków nabrały znacznego przyspieszenia w warunkach liberalizacji handlu światowego, otwarcia gospodarki i instytucjalizacji globalnych zasad handlu międzynarodowym w ramach GATT = jest to układ ogólny w sprawie ceł i handlu i WTO = Światowa Organizacja Handlu rynki pracy i migracje ludności
- postęp w swobodnym przepływie siły roboczej jest stosunkowo niewielki. Rynki pracy są mniej zglobalizowane i dzięki technikom informatycznym niektóre prace mogą być wykonywane na duże odległości bez konieczności przemieszczania się ludzi. Następuje też gwałtowny rozwój masowej turystyki międzynarodowej. Globalizacja działalności gospodarczej
Do znacznego przyspieszenia globalizacji rynków towarowych, usług i rynków finansowych przyczyniła się wysoka dynamika bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które są największym komponentem przepływów zasobów finansowych. Pojawiły się również nowe podmioty gospodarcze korporacje międzynarodowe (trans narodowe), które są najbardziej zaangażowane w proces globalizowania działalności gospodarczej (przede wszystkim w przemyśle przetwórczym i w sektorze usługowym). Większość ekonomistów prezentuje pogląd, że korporacje te są jedną z głównych sił sprawczych globalizacji. Produkcji często towarzyszy zjawisko globalizacji konsumpcji w zakresie niektórych dóbr i usług (homogenizacja popytu). Konsekwencją globalizacji popytu jest globalizacja konkurencji wskutek szerokiego i szybkiego przepływu informacji następuje ujednolicanie potrzeb i preferencji konsumentów. Ponadto w drodze globalizacji zasadniczym instrumentem okazały się szeroko rozumiane innowacje techniczne. Dzisiaj oligopolizacja nie ogranicza się już tylko do produktów ale wkracza szybko w sferę rachunkowości, bankowości, doradztwa i reklamy. Firmy wielonarodowe konkurują globalnie za pomocą cen jakości dóbr i usług. Globalizacja pociągnęła za sobą także zasadnicze przeobrażenia struktur społecznych czy etycznych poszczególnych państw. Wzrost ekonomiczny i ekspansja przedsiębiorstw wielonarodowych sprawiły że państwo narodowe utraciło część suwerenności narodowej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz