Ekonomika mediów

note /search

Cyfryzacja i internet-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 889

Cyfryzacja i internet - destrukcja starych modeli biznesowych Przyczyna: cyfryzacja + internet Efekt: Piractwo, konwergencja, odmasowienie i multiplikacja nisz Odpowiedź: DRM, procesy sądowe, próba budowy nowych modeli biznesowych Efekt dł...

Dwie koncepcje prawa auorskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1064

Dwie koncepcje prawa autorskiego W świecie zachodnim funkcjonują dwie koncepcje prawa autorskiego: stosowany w krajach anglosaskich system copyright oraz dominujący w kontynentalnej Europie system droit d'auteur (Barta & Markiewicz, 2008, s. 19). System copyright Anglosaski system copyright ...

Mechanizmy rządzące branżą muzyczną-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 231
Wyświetleń: 805

Klasyfikacja branży muzycznej Branża fonograficzna - wydawanie i dystrybucja nagrań; światową wartość tego rynku szacowano w 2005 r. na od około 33 mld. USD do około 40 mld. USD rocznie Publishing - zarządzanie majątkowymi prawami autorskimi do tekstów i kompozycji; światową wartość tego rynku sza...

Media publiczne a media prywatne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1323

Media publiczne a media prywatne Sposoby finansowania mediów Sposób 1: Reklama Medium sprzedaje swój czas antenowy (np. radio), powierzchnię (np. gazety) lub oba naraz (np. strony internetowe) podmiotom, które chcą reklamować swoje produkty, usługi, etc. Przedmiotem transakcji jest w istocie dostęp ...

Modele dystrybucji treści w sieci-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 840

Modele dystrybucji treści w sieci Nowe modele biznesowe w sieci Apple i iPod-Phone-Pad Amazon i Kindle Tradycyjne media w sieci Telefonia mobilna 1.Modele dystrybucji treści w sieci Model pośredni - sprzedaż tradycyjnych nośników za pomocąinternetu, np. Merlin, Empik, CD Baby „Płać za ściągnięcie”...

Podstawowe pojęcia związane z ekonomiką mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2639

Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu rzadkich Zasobów.  Mikroekonomia vs Makroekonomia  Economy (ang.) → Gospodarka (pl.)  Economics (ang.) → Ekonomia (pl.)  Ekonomika - dział ekonomii zajmujący się poszczególnymi gałęziami gospodarki i branżami ...

Pojęcie modelu biznesowego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

Pojęcie modelu biznesowego  Termin „model biznesowy” pojawił się już w 1957, ale na dobre przyjął się dopiero w późnych latach 90. XX w.  „model biznesowy to przyjęta przez firmę metoda powiększania i wykorzystywania zasobów w celu przedstawienia klientom oferty produktów i usług, której warto...

Prasa, czasopisma, wydawcy książek-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 889

Prasa, czasopisma, wydawcy książek 1.Ekonomiczne cechy prasy codziennej Krótki cykl życia dzienników Wysokie bariery wejścia dla nowych tytułów Silny związek z określonymi rynkami geograficznymi (dystans to koszt) Niewielka elastyczność cenowa dzienników Jednoczesne funkcjonowanie na dwóch rynkach...

Przemysł filmowy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 882

Przemysł filmowy Historia branży filmowej: system studiów filmowych W latach 1930-1950 amerykański przemysł filmowy był zdominowany przez 6 studiów filmowych Studia te były w pełni zintegrowane pionowo - kontrolowały proces produkcji, dystrybucji i wyświetlania filmów Każde ze studiów miało wyłączn...

Przemysł kultury i przemysł kreatywny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1106

Od przemysłu kultury do przemysłów kreatywnych Termin „przemysł kultury” został po raz pierwszy użyty przez Theodora Adorno i Maxa Horkheimera w napisanej w 1944 r. a wydanej trzy lata później pracy „Dialektyka Oświecenia”. Autorzy użyli terminu „przemysł kultury” ponieważ uznali, że dobra kultury...