Prasa, czasopisma, wydawcy książek-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prasa, czasopisma, wydawcy książek-opracowanie - strona 1 Prasa, czasopisma, wydawcy książek-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Prasa, czasopisma, wydawcy książek
1.Ekonomiczne cechy prasy codziennej
Krótki cykl życia dzienników Wysokie bariery wejścia dla nowych tytułów Silny związek z określonymi rynkami geograficznymi (dystans to koszt) Niewielka elastyczność cenowa dzienników Jednoczesne funkcjonowanie na dwóch rynkach - rynku odbiorców i rynku reklamowym Dojrzałe rynki i silna konkurencja ze strony nowych mediów
2. Ekonomiczne cechy czasopism Wyraźne sprofilowanie ze względu na zainteresowania lub tematy Cykl życia złożony z 4 faz: wyłonienie audytorium › tworzenie czasopisma › wzrost i zmiana › ponowne skupienie uwagi Względnie niskie bariery wejścia na rynek Różne kanały dystrybucji (także prenumerata) Dojrzałe rynki i silna konkurencja ze strony nowych mediów
3. Etapy pracy wydawnictwa
Pozyskanie praw do wydania książki Edycja i przygotowanie wydania książki Marketing i sprzedaż książki Sam proces drukowania jest zazwyczaj realizowany poza wydawnictwem, w związku z czym wydawnictwo nie musi zatrudniać dużej liczby pracowników
4. Dwie kategorie tekstów Teksty zamawiane ( wydawnictwo samo kontaktuje się z twórcami
Teksty niezamawiane Jest bardzo trudno oszacować szanse rynkowe przygotowywanej książki. Jest to szczególnie trudne w przypadku tekstów niezamawianych i książek artystycznych napisanych przez mało znanych autorów lub debiutantów
5. Kontrakt pomiędzy wydawcą a autorem Z reguły to wydawca ma strategiczną przewagę, szczególnie gdy ma do czynienia z debiutantem W przypadku debiutantów kontrakty mogą nie podlegać negocjacjom („take or leave it basis”) Autorzy o ustalonej renomie (np. J. K. Rowling) lub „debiutanci” rokujący świetne perspektywy (np. Tony Blur) mogą liczyć na wysokie zaliczki oraz procent od sprzedanych egzemplarzy Nieznani debiutanci nie mogą liczyć na nic, a czasem nawet muszą dopłacić do wydania swojej książki Kontrakt może przewidywać różne wysokości tantiem dla wydań w twardych i miękkich okładkach oraz zwiększenie tantiem w przypadku kolejnych wydań lub tłumaczeń
5. Struktura kosztów na rynku książek Dwa standardy: offset i druk cyfrowy Przez lata offset był standardem. Charakteryzuje się on koniecznością poniesienia znacznych kosztów (skład) przed wydaniem. W efekcie kluczowe jest sprzedanie pierwszych kilkuset egzemplarzy - zyski pojawiają się dopiero po tym. Druk cyfrowy jest opłacalny w przypadku niewielkich nakładów - od jednej do kilkuset sztuk, gdyż przy większych nakładach bardziej opłacalny jest offset ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz