Wydawnictwo Literackie w Krakowie, Wydawnictwa Kieleckie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydawnictwo Literackie w Krakowie, Wydawnictwa Kieleckie - strona 1

Fragment notatki:

: Nowe Książki, Notes Wydawniczy, Wydawca, Megaron Biuletyn Nowości Wydawniczych. Tekst informuje o wydawnictwach istniejących na terenie Kielc, opisując zakres ich działalności oraz krótka historię, m.in.: Wydawnictwo MAC Edukacja, Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego. W dokumencie znajdują się również informacje dotyczące wybranych wydawnictw zagranicznych, w tym: Achette, Orkla-Press, Axel Springer.
Tekst ponadto zawiera wiadomości dotyczące organizacji, które są związane z rynkiem wydawniczym i środowiskiem drukarzy, np.: Polska Izba Książki, Polska Izba Druku, Centrum Informacji o Książce, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich.

Notatka pozwoli przyswoić sobie wiedzę z zakresu szeroko rozumianej tematyki wydawniczej, a przede wszystkim umożliwi poznanie konkretnych, wyżej wymienionych, wydawnictw i organizacji wydawniczych.

• Wydawnictwo Literackie w Krakowie Do 1956 roku likwidowano stare wydawnictwa a w to miejsce powoływano nowe. Blokowano działalność edytorską towarzystw oświatowych. Bez przeszkód mogły za to publikować Ośrodek Masowego Nauczania Dorosłych języka Rosyjskiego. 30 listopada 1949 roku Rada ministrów wprowadziła uchwałę w sprawie państwowej działalności wydawniczej. Na tej podstawie działały wydawnictwa Państwowe podporządkowane partii. Największe było „Książka i wiedza” posiadało ¾ rynku w Polsce. Z czasem rozrosło się i powstało z niego „Wiedza powszechna” i „Iskry”. Zostały one agendami Partii. Wydział Prasy i Wydawnictw tracił uprawnienia na rzecz innych instytucji i został wcielony do wydziału Propagandy. Wydawnictwami rządziły 3 wydziały: wydział kultury, oświaty i nauki i propagandy. Stanowiska w nich objęli działacze partyjni wyznający tezę: naczelnym zadaniem bolszewickiej zasady partyjności jest budowanie komunizmu, role najważniejszą pełni książka, która uczy miłości do ojczyzny, nieprzejednanego stosunku do wrogów Związku Radzieckiego. Nad wszystkim czuwała Centralna Komisja Wydawnicza(1949). Jej struktura była bardzo skomplikowana. Działały podkomisje do różnych zadać, działy o różnych kompetencjach. Istniało 11 podkomisji. Zadania: Konstruowanie planów wydawniczych na rok 1950 i 1950 -1955 ( plan sześcioletni ). Plan sześcioletni miał charakter propagandowy i zakładał limit konsumpcji książki przez masowego odbiorcę - biblioteki. Wówczas istniało 1539 bibliotek publicznych oraz 3189 bibliotek szkolnych - miały wchłonąć całość produkcji założoną w planie. Reszta dla odbiorców prywatnych. Bez przymusu czytania konsumpcja była niemożliwa. Na wydawnictwach wymuszano produkcję książek propagandowych bo za tym szły przydział drukarni i papieru. Na wydawanie innych pozycji należało uzyskać zezwolenie w Ministerstwie. Zmalał ilość wydawanej literatury pięknej a z literatury katolickiej wydawano tylko katechizmy i książeczki do nabożeństwa. Braki zastępowano przekładami z literatury radzieckiej: „Opowieść o prawdziwym człowieku” „Jak hartowała się stal” „Cichy Don” „W okopach Stalingradu” Polskie: „Ojczyzna: „Stare i nowe” „Popiół i diament” Runek nie reagował na tę literaturę zatem CKW nie realizowała planu. W 1951 roku CKW połączono z Zarządem przemysłu księgarskiego i powstał Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa. Urząd ten zajmował się planowaniem, zatwierdzaniem planów wydawniczych, opracowywaniem planów inwestycyjnych, prowadził także ośrodek naukowo-badawczy na

(…)

… Graficznego. Jest jedyną ogólnopolska organizacją zrzeszającą drukarzy. Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Do PID przynależność jest dobrowolna. Członkami są przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze. Podstawowym celem jest ochrona interesów drukarzy a także stworzenie ogniwa między władzą państwową a przedsiębiorstwami. PID stawia sobie także za zdanie scalenie środowiska drukarzy. PID…
… Wydawców Katolickich, powstało 17.05.1989 w Warszawie. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz myśli ewangelizacyjnej , w szczególności wspiera ruch wydawniczy, kształtuje środowisko wydawnicze oraz umacnia współpracę między władzami kościelnymi. Prowadzi działalność w porozumieniu i przy aprobacie Konferencji Episkopatu Polski. Realizuje cele statutowe przez inspirowanie działalności wydawniczej…
… druków, zwłaszcza książki. Stałe tematy to m.in.: merytoryczna i techniczna redakcja tekstów, typografia, prawo i finanse, DTP i Pre-press, poligrafia, materiałoznawstwo, szlachetne techniki graficzne, historia książki, bibliotekoznawstwo, bibliofilstwo, multimedia. Zamieszczany jest przegląd nowości branżowych, informacje o pracach organizacji branżowych, szkoleniach, poligrafii, doniesienia na temat…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz