Referat - Przebieg procesu konsolidacyjnego w wybranych krajach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - Przebieg procesu konsolidacyjnego w wybranych krajach - strona 1 Referat - Przebieg procesu konsolidacyjnego w wybranych krajach - strona 2 Referat - Przebieg procesu konsolidacyjnego w wybranych krajach - strona 3

Fragment notatki:

2. Przebieg procesu konsolidacyjnego w wybranych krajach
2.1 Kryterium podziału
Na potrzeby tej pracy dokonaliśmy podziału świata na części, w których występował podobny charakter procesów konsolidacyjnych. W związku z tym wyróżniliśmy procesy fuzji i przejęć w :
Stanach Zjednoczonych
Japonii
krajach Starej Unii Europejskiej
Polsce.
Na końcu pracy zostały natomiast opisane konsolidacje, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, w związku z kryzysem finansowy,
2.2 Stany Zjednoczone 2.2.1 Przyczyny procesów konsolidacyjnych
Dopiero lata 80. XX wieku przyniosły wiele zmian w specyfice projektów konsolidacyjnych w USA. Były one wynikiem istotnych deregulacji, które miały miejsce w federalnym prawie dotyczącym instytucji finansowych.
W sektorze finansowym Stanów Zjednoczonych istniał już od początku XX wieku tradycyjny podział instytucji finansowych na 3 główne typy: instytucje depozytowae, banki specjalistyczne i firmy ubezpieczeniowe. Prawo federalne ściśle określało jaki rodzaj i zakres działalności mogły prowadzić dane instytucje i jakie nie mogły być prowadzone przez te same podmioty.
Zmiany z przełomu lat 1980/1990 przyniosły zasadnicze zmiany. Germain Depository Act z 1982 r. i Competitive Equality Banking Act z 1987 r. pozwoliły na zakup międzystanowy upadłych banków oraz wykup instytucji zagrożonych upadkiem. Ważną rolę w przyspieszeniu fuzji odgral także Riegel-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act zezwalający na zakup międzystanowych spółek posiadających banki, połączenia banków w różnych stanach, a także ekspansję banków do innych stanów poprzez otwieranie nowych oddziałów. Pozostałe regulacje ograniczające procesy konsolidacyjne zostały zniesione przez Financial Act Modernization.
Opisana deregulacja a także pojawienie się rywalizującyh banków zagranicznych, spowodowało wzrost konkurencji w sektorze bankowym w USA, czego rezultatem była konsolidacja.
2.2.2 Przebieg procesów konsolidacyjnych
W latach 1990-1999 liczba banków komercyjnych. w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się o 1/3 przy jednoczesnym znacznym wzroście aktywów tych banków. W okresie tym został także odnotowany silny wzrost transakcji przejęć i połączeń krajowych i trans granicznych, zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym.
W 1995 r. nastąpiła jedna z największych do tej pory fuzji. W wyniku połączenia Chase Manhattan Corporation oraz Chemical Banking Corporation powstał nowy bank -Chase Manhattan Corporation. W 1998 r, jego aktywa wyniosły ponad 300 mld USD i stał się on jednym z trzech największych banków w USA, a także piątym co o wielkości bankiem na świecie.


(…)

… wariantach. Pierwszy, gdy obecny na polskim rynku bank zagraniczny przejmuje kontrolę nad bankiem polskim i łączy go ze swoją spółką-córką ( np. połączenie Citibanku Poland z Bankiem Handlowym). Drugi gdy, zagraniczny inwestor strategiczny kupuje 2 banki polskie, a następnie je łączy w jeden ( np. połączenie Banku Kredytowego z Bankiem Zachodnim, w którym strategicznym inwestorem był Allied Irish Bank…
… kapitalizacji giełdy. Odnotowany został także wzrost koncentracji usług bankowych mierzony udziałem wielkości aktywów 5 największych banków. Mimo tego, polski sektor bankowy w dalszym ciągu cechuje duże rozproszenie.\
2.4.4 Ostatnie wielkie transakcje
W wyniku połączenia UniCredito z HVB 2 polskie banki, Pekao S.A. oraz BPH, znalazły się w rękach tego samego podmiotu. Na podstawie umowy z rządem bank BPH…

W rezultacie bankructwa Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. jego część inwestycyjna została przejęta przez Barclays. Innym bankiem, który musiał być sprzedany w wyniku negatywnego odczucia kryzysu finansowego był Bear Stearns, który został nabyty przez JP Morgan. Podobny przyczyny legły u podstaw wykupienia Merrill Lynch przez Bank of America.
2.6 Podsumowanie
Prowadzona od przełomu lat 80/90 XX wieku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz