Rynki finansowe - strona 3

note /search

Instrumenty pochodne, kontrakty futures - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1379

Dr. Ewa Feder - Sempach Rynki finansowe Wykład XIII – Instrumenty pochodne, kontrakty futures 1. Powstawanie kontraktów terminowych:     Na początku przedmiotem kontraktów terminowych były płody rolne Towarowe kontrakty t...

Inwestorzy instytucjonalni - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1204

Dr. Ewa Feder - Sempach Rynki finansowe Wykład XV – Inwestorzy instytucjonalni Jako inwestorów instytucjonalnych określa się instytucje dokonujące długoterminowych inwestycji na rynku kapitałowym. Chodzi tu przede wszystkim o ...

Operacje otwartego rynku - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1267

Dr. Ewa Feder - Sempach Rynki finansowe Wykład V – Operacje otwartego rynku Operacje otwartego rynku - jedno z narzędzi banku centralnego służących kontrolowaniu podaży pieniądza; polega na sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych, przeważnie państwowych. Oddziałują bezpośrednio na bazę mon...

Rynek finansowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1813

Dr. Ewa Feder - Sempach Rynki finansowe Wykład I – Podstawowe pojęcie – rynek finansowy 1. Nauka o finansach – terminologia: Finanse – to ogół zjawisk związanych z działalnością człowieka, w której to działalności występuje przepływ pieniądza. Aktywa – są to rzeczy, których posiadaczem jest da...

Polityka refinansowania - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Dr. Ewa Feder - Sempach Rynki finansowe Wykład VI – Polityka refinansowania Refinansowanie - udzielanie kredytów bankom komercyjnym przez bank centralny. Kredyty te udzielane są pod zastaw aktywów banków komercyjnych. 1. Podstawowe for...

Polityka rezerw obowiązkowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

Dr. Ewa Feder - Sempach Rynki finansowe Wykład VII – Polityka rezerw obowiązkowych Rezerwa obowiązkowa - określony wkład środków banku komercyjnego odprowadzonych na jego rachunek w banku centralnym. 1. Bank centralny w oparciu o system bankowych rezerw obowiązkowych:    reguluje ilość ...

Rynek lokat międzybankowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

Dr. Ewa Feder - Sempach Rynki finansowe Wykład IV – Rynek lokat międzybankowych Rynek lokat międzybankowych – kształtuje się w zależności od tego jaka jest wysokość nadwyżek rezerw banków komercyjnych. Transakcje zawierane są od jednego dnia do jednego roku. 1. Stopa procentowa rynku lokat mię...

Rynek pieniężny a rynek kapitałowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1127

Dr. Ewa Feder - Sempach Rynki finansowe Wykład III – Rynek pieniężny a rynek kapitałowy 1. Rynek pieniężny: Rynek pieniężny - jest rynkiem najbardziej płynnych aktywów finansowych, służącym jednostką gospodarczym do pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy, a więc zapewniający im utrzymani...

Rynek wtórny i giełda papierów wartościowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Dr. Ewa Feder - Sempach Rynki finansowe Wykład IX – Rynek wtórny i giełda papierów wartościowych 1. Rynek wtórny:    rynek transakcji, w których nie bierze udziału emitent Na rynku wtórnym działają te same podmioty co na

Wartość pieniądza w czasie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1624

Dr. Ewa Feder - Sempach Rynki finansowe Wykład II – Wartość pieniądza w czasie 1. Zmiana wartości pieniądza w czasie wynika z:     spadek siły nabywczej pieniądza (inflacja) możliwości inwestowania występowanie ryzyka (możemy uzyskać w przyszłości przepływ pieniężny mniejszy od oczeki...