Operacje otwartego rynku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operacje otwartego rynku - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Ewa Feder - Sempach
Rynki finansowe
Wykład V – Operacje otwartego rynku
Operacje otwartego rynku - jedno z narzędzi banku centralnego służących kontrolowaniu podaży pieniądza; polega na
sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych, przeważnie państwowych. Oddziałują bezpośrednio na bazę monetarną.
Instrumenty:
 ogólnego sterowania
 sterowania precyzyjnego
Czym kieruje się BC przy wyborze instrumentów:
 sytuacja ekonomiczna
 stopień rozwoju gospodarczego
 cele gospodarcze
1. Operacje repo:
Czasem transakcje nazywane są „Buy Sell Back” (przeważają w Polsce).


zakup papierów wartościowych od banków komercyjnych po cenie X
zakupując papiery zawieramy umowę ich odkupu po cenie Y (wyższej niż cena X)
Stopa repo – Y – X (koszt kredytu)
Transakcja zasila BC.
2. Operacje reverse repo:
Czasem transakcje nazywane są „Sell Buy Back”


BC sprzedaje papiery wartościowe po cenie X
sprzedając te papiery zawiera się umowę odsprzedaży ich po cenie Y
Transakcja kredytuje BC.
3. Stopa oprocentowania i stopa referencyjna:
Stopa procentowa - jest to rynkowy koszt kapitału, albo inaczej cena, którą płaci się za pożyczenie kapitału na określony czas;
koszt ten wyraża się zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy, mierzony w ujęciu rocznym.
Stopa referencyjna - wyznacza najniższy poziom stóp procentowych dla międzybankowego rynku depozytów o
porównywalnym okresie zapadalności.
4. Polityki BC:
Polityka ekspansywna – zmniejszenie stopy redyskontowej i lombardowej, zmniejszenie wskaźnika rezerw obowiązkowych.
Bank kupuje papiery wartościowe (operacje repo). Prowadzi do:
 poprawy płynności sektora bankowego
 spadku stopy procentowej na rynku pieniężnym
Polityka restrykcyjna – podwyższenie stopy redyskontowej i lombardowej, podwyższenie wskaźnika rezerw obowiązkowych.
Bank sprzedaje papiery wartościowe (operacje reverse repo). Prowadzi do:
 podwyższenia stopy procentowej rynku pieniężnego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz