Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 4 - strona 1 Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 4 - strona 2 Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty finansowe o stałym dochodzie dr Ewa Dziwok Wykład 4
Kalkulacje rynku pieniężnego
1.1 Definicje transakcji repo i
buy/sell back (NBP)
Umowa repo - umowa, w ramach której jedna ze stron zwana dalej „sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „kupującym”, do przeniesienia, w dniu nabycia, własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez kupującego kwoty nabycia, a kupujący zobowiązuje się wobec sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia, w dniu odkupu, własności takich samych papierów wartościowych.
Transakcja sell/buy back - transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: sprzedaży oraz kupna bonów - po cenie ustalonej z góry w dniu sprzedaży bonów
1.2 Definicje transakcji repo i buy/sell back (KDPW)
Definicja z Regulaminu KDPW
Umowa repo zawierana w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji jest umową, na podstawie której jedna strona przenosi własność określonych papierów wartościowych, a następnie je odkupuje, zaś druga strona uiszcza zapłatę za te papiery wartościowe, a następnie zwrotnie przenosi własność tych papierów wartościowych
1.3 Definicje transakcji repo i buy/sell back (umowa ramowa ZBP)
Definicja z umowy ramowej ZBP:
Transakcja Repo jest Transakcją, w ramach której jedna ze Stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej Strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia w Dniu Nabycia własności Zbywanych Papierów Wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego Kwoty Nabycia, a Kupujący zobowiązuje
się wobec Sprzedającego w zamian za zapłatę Kwoty Odkupu do przeniesienia w Dniu Odkupu własności Równoważnych Papierów Wartościowych.
Transakcja Buy/Sell Back jest Transakcją posiadającą cechy Transakcji Repo z modyfikacjami wprowadzonymi postanowieniami Aneksu Buy/Sell Back.
2.3 Repo - cechy
_ Czasowe Użyczenie papierów wartościowych
_ Dwie powiązane ze sobą umowy sprzedaży
_ Start date: on-side date, first leg, opening leg
_ Termination date: off-side date, second leg, closing leg
_ Odsetki: repo rate
_ Zobowiązanie do zwrotu Równoważnych Papierów
Wartościowych
_ Termin 1-90 dni
_ Wypłata Pożytków (manufactured dividends)
_ Prawo zachowuje sprzedający papiery
_ Obowiązek natychmiastowego przekazania
2.4 Repo - ryzyko
_ Ryzyko rozliczeniowe
_ Netting rozliczeniowy
_ Zasada DVP (Delivery Versus Payment)


(…)

… wartościowych
_ Ryzyko przedrozliczeniowe
_ Przypadki Naruszenia
_ Wcześniejsze Rozwiązanie Umowy
_ Netting upadłościowy (art. 85 Prawa upadłościowego i
naprawczego)
_ Ryzyko rynkowe
_ Spadek ceny rynkowej
2.5.a Ceny (bony skarbowe)
1. Cena papieru (cash amount, Pstart) w otwierającej transakcji jest równa zdyskontowanej (o czas do wykupu) wartości obliczonej o zadaną stopę d
2. Cena zamknięcia Pend jest równa zdyskontowanej (o czas do wykupu) wartości obliczonej o zadaną stopę d
2.5.b Ceny (obligacje)
1. Cena papieru (cash amount, Pstart) w otwierającej transakcji jest równa cenie rynkowej (ew. powiększonej o narosłe odsetki)
2. Cena zamknięcia Pend jest wynikiem dodania do Cash amount narosłych odsetek repo
Przykład 1
Znaleźć cenę odkupu środków dla jednodniowej transakcji repo jeśli firma inwestuje $100 mio po stopie repo równej 5,45%.
Przykład 2
Znaleźć dla repo
a) narosłe odsetki (po 29 dniach), stopa kuponu 5,75%
b) cenę brudną
c) kwotę początkową (wired amount)
d) odsetki repo
e) kapitał końcowy (termination proceeds) dla 10 mio GBP bond (7.06.2014) zainwestowanych na 1 tydzień po stopie repo 5,75% jeśli termin transakcji 6.07.2008, a cena 104,60
Przykład 3
Znaleźć dla reverse repo
a) odsetki repo
b…
…)
_ European Master Agreement (EMA)
_ Umowa ramowa rekomendowana przez Związek Banków Polskich
Dokumentacja Transakcji Repo (II)
Struktura GMRA
_ Master Agreement
_ Annex I: Supplemental Terms or Conditions
_ Annex II: Form of Confirmation
_ Buy/Sell Back Annex
_ Agency Annex
_ Product Annexes for (equities, gilts and bills of exchange)
_ Country Annexes for Canada, Italy, Japan, the Netherlands, South Africa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz