Polityka refinansowania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka refinansowania - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Ewa Feder - Sempach
Rynki finansowe
Wykład VI – Polityka refinansowania
Refinansowanie - udzielanie kredytów bankom komercyjnym przez bank centralny. Kredyty te udzielane są pod zastaw
aktywów banków komercyjnych.
1. Podstawowe formy refinansowania banków komercyjnych:
Kredyt lombardowy:
Kredyt pod zastaw, kredyt na zabezpieczenie, „kredyt ostatniej instancji”. Udzielany wg ustalonej przez bank centralny stopy
lombardowej. Jego zabezpieczeniem jest zastaw papierów wartościowych.
Stopa lombardowa - określa krańcowy koszt pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym. Wynosi 5,25%
Kredyt redyskontowy:
Przekazanie bankowi centralnemu do redyskonta zdyskontowanych przez banki komercyjne weksli. Banki te przyjmują do
dyskonta weksle swoich klientów, które następnie mogą przed terminem ich wykup przedstawić do redyskonta w banku
centralnym.
Stopa redyskontowa - stopa oprocentowania kredytów udzielanych bankom komercyjnym przez bank centralny.
Podstawowa cena pieniądza w gospodarce. Wynosi
Kontyngent redyskonta - wielkość kredytu, jakiego bank centralny jest skłonny udzielić w okresie roku sektorowi bankowemu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz