Rynek instrumentów finansowych- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 2282
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek instrumentów finansowych- wykład 1 - strona 1 Rynek instrumentów finansowych- wykład 1 - strona 2

Fragment notatki:

Rynek Instrumentów Finansowych Wykład 1
Literatura: Pyka- Rynki finansowe Dembski- Rynki finansowe i jego mechanizmy Czekaj- Rynek i instrumenty, instytucje finansowe Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o ofercie publicznej
Konsultacje wt A 12-13 517D
Zaliczenie: zadania typu case, test (wielokrotnego lub jednokrotnego wyboru), wymienienie, prawda/fałsz. Zaliczenie od 60%, zerówka od 50%
Wykład 1
Rynek finansowy- zetknięcie się popytu i podaży kapitału pożyczkowego w formie pieniężnej(rynek pieniądza) Obejmuje ogół transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe stanowi integralną część systemu finansowego.
Przepływ funduszy pożyczkowych w systemie finansowym:
instrumenty finansowe
fundusze pożyczkowe
System finansowy to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarki, w skład którego wchodzą instytucje, instrumenty oraz rynki finansowe, a także zasady określające sposób ich funkcjonowania.
Niezależnie od sposobu transferu w operacjach tych udział biorą podmioty określone mianem pośredników finansowych których działalność poprawia efektywność transferu.
Pośredników tych można podzielić na 2 grupy:
Pierwszą stanowią podmioty aktywne uczestniczące w transferze. Oznacza to że w czasie swojej działalności kreuje nowe instrumenty finansowe i do tej grupy zalicza się przede wszystkim te podmioty które kreują pieniądz (banki) oraz podmioty kreujące instrumenty nie będące pieniądzem (fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń)
Drugą grupę podmiotów stanowią podmioty uczestniczące w transferze w sposób bierny tzn. że w ramach swojej działalności nie kreują instrumentów finansowych a jedynie usprawniają obrót instrumentami wyemitowanymi przez inne podmioty. Tę grupę reprezentują banki inwestycyjne oraz domy maklerskie.
Finansowanie pośrednie opiera sie na drugiej grupie pośredników natomiast finansowanie bezpośrednie obejmujące ogół transakcji instrumentami finansowymi w których uczestniczą podmioty zaliczane do drugiej grupy.
INTERMEDIACJA finansowanie pośrednie
PODMIOT DEFICYTOWY
PODMIOT NADWYŻKOWY
DEZINTERMEDIACJA finansowanie bezpośrednie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz