Rynek instrumentów finansowych

note /search

Rynek instrumentów finansowych- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 994
Wyświetleń: 1400

Wykład 5 Wycena akcji Metody dochodowe Metody mnożnikowe Metody dochodowe: Wycena t=1 z dochodu z tytułu wypłaconej dywidendy oraz ceny akcji: D1-dywidenda płacona po roku P1- cena akcji po roku Wycena akcji dla inwestora, który nabywa akcje bezterminowo (model zdyskontowanych dywidend): Mod...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1358

Wykład 6 Samodzielnie przygotować instrumenty strukturyzowane np. połączenia lokaty z funduszem inwestycyjnym. Ze strony giełdy. Listy zastawne- są to instrumenty dłużne których podstawą emisji są wierzytelności banków hipotecznych zabezpi...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 2163
Wyświetleń: 3052

Rynek Instrumentów Finansowych Wykład 1 Literatura: Pyka- Rynki finansowe Dembski- Rynki finansowe i jego mechanizmy Czekaj- Rynek i instrumenty, instytucje finansowe Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o ofercie publicznej Konsultacje wt A 12-13 517D Zaliczenie: zadania typu case,...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 1960
Wyświetleń: 1512

WYKŁAD 2 Fazy(etapy) rozwoju systemu finansowego: Faza kapitalizmu właścicielskiego Faza kapitalizmu menadżerskiego Faza kapitalizmu instytucjonalnego Ad.1 Faza ta jest typowa dla gospodarek typowo rolniczego i łączy się z początkowym okresem rozwoju przemysłowego. W systemie finansowym dominują ...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 2366

WYKŁAD 3 Segmenty rynku finansowego: Ze względu na czas trwania i cel transakcji rynek finansowy można podzielić na rynek: Pieniężny Kapitałowy Walutowy Instrumentów pochodnych Ad 1 Obejmuje transakcje instrumentami krótkoterminowymi o charakterze dłużnym. Głównym motywem zawierania na nim tra...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 1358

Wykład 4 Obligacje (stosują je jednostki samorządu teryt.) - w przypadku których emitent jest zobowiązany do spełnienia świadczenia niepieniężnego podlegającego na przyznaniu właścicielowi obligacji prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta: Z całoś...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 2688
Wyświetleń: 3934

1. Podany schemat przedstawia profil straty(zysku): (narysowany schemat) a) wystawcy opcji call b) wystawcy opcji put c) nabywcy opcji call d) nabywcy opcji put 2. Instrumenty bazowe terminowych kontraktów walutowych na Giełdzie Papierów ...