Rynek instrumentów finansowych- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1960
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek instrumentów finansowych- wykład 2 - strona 1 Rynek instrumentów finansowych- wykład 2 - strona 2 Rynek instrumentów finansowych- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 2 Fazy(etapy) rozwoju systemu finansowego:
Faza kapitalizmu właścicielskiego
Faza kapitalizmu menadżerskiego
Faza kapitalizmu instytucjonalnego Ad.1 Faza ta jest typowa dla gospodarek typowo rolniczego i łączy się z początkowym okresem rozwoju przemysłowego. W systemie finansowym dominują banki, które przejmują oszczędności i dokonują ich alokacji. System bankowy pełni zatem rolę monitorującą i dyscyplinującą kapitałobiorców a także jest odpowiedzialny za stworzenie i funkcjonowanie systemu płatniczego. Właściciele aktywów sami zajmują się zarządzaniem kapitałem. Alokacja- rozmieszczanie dóbr które występują w ograniczanej ilości aby przyniosło to jak największe korzyści.
Ad 2 Widoczny jest wzrost roli rynków finansowych kosztem zmniejszającej się dominacji sektora bankowego jest to typowe dla gospodarek uprzemysłowionych w których następuje rozdzielnie funkcji właścicielskich i menadżerskich. Zaczyna kształtować się bankowość inwestycyjna i pojawiają się tzw. Systemy finansowe anglosaskie i niemiecko-japońskie. Aby nastąpił rozwój rynków finansowych musiały być spełnione 3 warunki: 1. Kapitałobiorcy musieli się zobowiązać do udostępniania informacji na swój temat oraz na temat realizowanych przedsięwzięć 2. Kapitałodawcy musieli być wyposażeni w narzędzia i modele umożliwiające przetworzenie tych informacji. 3. Kapitałodawcy musieli nauczyć się wyciągać właściwe wnioski z przeprowadzonych analiz.
Bank inwestycyjny posiada substytuty klasycznych produktów bankowych; np. emisja obligacji zamiast kredytu, zamiast lokata fundusz inwestycyjny. Bank inwestycyjny związany z rynkiem finansowym a nie z klasyczną bankowością.
Ad 3 Wyłania się w modelu anglosaskim jest typowa dla gospodarek najwyżej uprzemysłowionych w strukturze rynku finansowego wyraźnie się wyodrębnia rynek pieniężny i kapitałowy, widoczny jest wzrost znaczenia funduszy inwestycyjnych i bankowości inwestycyjnej kosztem zmniejszającej się roli klasycznych banków. Funkcje alokacyjne dyscyplinujące i monitorujące przejmuje rynek finansowy. Widoczny jest spaek znaczenia produkcji przemysłowej, rośnie rola usług.
FUNKCJE RYNKU FINANSOWEGO:
Mobilizacja kapitału
Transfer kapitału od kapitałodawców do kapitałobiorców
Monitorowanie, realizowanie, rejestrowanie i rozliczanie transakcji
Obiektywna wycena aktywów finansowych Źródło informacji
Wdrażanie innowacji finansowych Cechy decydujące o poziomie rozwoju rynku finansowego i jego skuteczności w transferze funduszy pożyczkowych:
Płynność
Efektywność
Rzetelność
Przejrzystość
Integralność


(…)

… finansowego i jego skuteczności w transferze funduszy pożyczkowych:
Płynność
Efektywność
Rzetelność
Przejrzystość
Integralność
Ad 1 wyraża się w możliwości zamiany instrumentów finansowych na środki pieniężne. Wysoka płynność występuje wówczas gdy istnieje łatwo możliwość odzyskania zainwestowanego kapitału i dochodu niezależnie od okresu realizacji praw związanych z danym instrumentem finansowym. Ryzyko
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz