Rynek instrumentów finansowych- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek instrumentów finansowych- wykład 3 - strona 1 Rynek instrumentów finansowych- wykład 3 - strona 2 Rynek instrumentów finansowych- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 3 Segmenty rynku finansowego:
Ze względu na czas trwania i cel transakcji rynek finansowy można podzielić na rynek:
Pieniężny
Kapitałowy
Walutowy
Instrumentów pochodnych
Ad 1 Obejmuje transakcje instrumentami krótkoterminowymi o charakterze dłużnym. Głównym motywem zawierania na nim transakcji jest zarządzanie płynnością- rynek ten stwarza możliwość krótkoterminowych lokat chwilowych nadwyżek płynności jak również pokrywania jej chwilowych niedoborów. Dzięki rozwiniętej sieci teleinformatycznej i szybkiemu obiegowi informacji rynek ten cechuje niemal czysta konkurencja. Jest to rynek przede wszystkim o charakterze hurtowym a zawierane na nim transakcje należą do bezpiecznych. Rynek ten wykorzystywany jest również do tymczasowych inwestycji przynoszących wymiernych wymiernych korzyści w porównaniu z bezczynnym utrzymywaniem środków w oczekiwaniu na pojawienie się przesłanek uzasadniających ulokowanie ich w dłuższym terminie w dochodowe przedsięwzięcie. Segment ten daje możliwość bankowi centralnemu realizowaniu polityki pieniężnej i ustalania krótkoterminowych stóp procentowych. Rynek pieniężny jest zdecentralizowany. Występuje kwotowanie. Bezpieczne dla tego że duża płynność, krótkie terminy wykupu, szybki obieg informacji
Ze względu na uczestników rynek pieniężny można podzielić na:
Międzybankowy rynek pieniężny
Pozabankowy rynek pieniężny
Ad a Obejmuje transakcje zawierane wyłącznie między bankami (bankami komercyjnymi i bankiem centralnym) w rozwiniętych gospodarkach jest to rynek dealerski na którym ważną rolę odgrywają market maklerzy. Jest to ten obszar który wykorzystuje bank centralny jako mechanizm transmisji impulsów realizowanej przez siebie polityki pieniężnej.
Ad b Obejmuje transakcje gdzie jedną ze stron jest podmiot nie będący bankiem.
Ad 2 Obejmuje transakcje instrumentami średnio i długoterminowymi o charakterze dłużnym i właścicielskim. Głównym motywem zawierania transakcji są potrzeby rozwojowe podmiotów gospodarczych (np. inwestycje rzeczowe) oraz procesy odkładania oszczędności. Jest to rynek zarówno hurtowy jak i detaliczny, a transakcje na nim zawierane są dużo bardziej ryzykowne niż na rynku pieniężnym. W rozwiniętych gospodarkach rynkowych, rynek kapitałowy jest scentralizowany tzn. że występuje na nim giełda na której inwestorzy składają zlecenia kupna i sprzedaży. Występuje notowanie.
Rynek kapitałowy może być podzielony na:
Rynek zorganizowany i niezorganizowany
Rynek regulowany i nieuregulowany
Rynek giełdowy i pozagiełdowy
Ad 3 Rynek walutowy obejmuje transakcje kupna sprzedaży jednej waluty w zamian za inną w wyniku czego dochodzi do ustalenia rynkowego kursowego walut.

(…)

…- stanowi swoistego rodzaju formalizację (potwierdzenie) przepływu fundusz pieniężnych w obrębie rynku finansowego. Jest to kontrakt określający warunki, na jakich dochodzi do transferu funduszy pożyczkowych, który z jednej strony reprezentuje prawa przysługujące jego posiadaczowi, a z drugiej- rodzi określone zobowiązania finansowe wystawcy. Instrument finansowy jest ucieleśnieniem wszelkich operacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz