mikroekonomia - wykład cz.3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mikroekonomia - wykład cz.3 - strona 1

Fragment notatki:

jpeg.

Notatka to wykłady i porusza takie zagadnienia, jak: sposoby zabezpieczenia kredytów, instrumenty rynku kapitałowego, instrumenty podstawowe i pochodne, obligacje, akcje, opcje, transakcje terminowe, warranty, derywaty, segmenty rynku kapitałowego, rynek wtórny i jego funkcje, ceduła giełdowa, specyfikacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, fazy sesji w systemie jednolitym, notowania ciągłe, zlecenia z limitem ceny, teoria konsumenta-optymalny wybór, równanie słuckiego, efekt substytucyjny w sensie Hicksa, dobra doskonale substytucyjne, dobra doskonale komplementarne, dobra zwyczajne, dobro Griffena, rynek pracy, popyt i podaż na rynku pracy, szara strefa, w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym, maksymalizacja zysku oraz całkowity koszt, utarg i zysk.

Ponadto notatka odpowiada na pytania: jakie są przestępstwa w ramach działalności nieformalnej dotyczących nierespektowania obowiązujących przepisów? Jakie są argumenty za i przeciw tolerowaniem szarej strefy?

Dodatkowo notatka opatrzona jest tabelami, wykresami i wzorami.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu mikroekonomia. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz