Mikroekonomia - notatki z wykładów z całego semestru

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5733
Wyświetleń: 7126
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - notatki z wykładów z całego semestru - strona 1 Mikroekonomia - notatki z wykładów z całego semestru - strona 2 Mikroekonomia - notatki z wykładów z całego semestru - strona 3

Fragment notatki:

Główne zagadnienia poruszane w nich dotyczą: geneza nazwy ekonomia i jej ewolucja, merkantyliści, Adam Smith, fizjokraci, rzadkość, implikacje rzadkości, definicje ekonomii, ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, mikroekonomia a makroekonomia, podmiot ekonomiczny, klasyfikacja podmiotów gospodarczych, potrzeba, cechy potrzeb, piramida potrzeb Maslowa, dobra i ich rodzaje, proces gospodarowania i jego etapy, czynniki produkcji, krzywa możliwości produkcji, sposoby dokonywania wyborów gospodarczych, racjonalność i jej rodzaje, zasada racjonalnego gospodarowania, rachunek ekonomiczny, gospodarka jako system, rynek, równowaga rynkowa, pieniądz, popyt rynkowy, prawo popytu, krzywa popytu, paradoks Giffena, Veblana, paradoks spekulacyjny, podaż, prawo podaży, krzywa podaży, czynniki wpływające na popyt i podaż rynkową, model pajęczyny, kontrola cen, cena maksymalna, cena minimalna, klasyfikacje rynków, cena absolutna i relatywna, mechanizm rynkowy, funkcje rynku, defekty rynku, rodzaje konkurencji, elastyczność cenowa i dochodowa popytu, elastyczność podaży, prawo Engla, wybór konsumenta w ujęciu teorii użyteczności, użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, II prawo Gossena, nadwyżka konsumenta, linia budżetowa, preferencje konsumenta, krzywa obojętności, równowaga konsumenta w ujęciu teorii krzywych obojętności, ścieżka wzrostu dochodu, konsumpcja bieżąca a przyszła, przedsiębiorstwo i jego cechy, klasyfikacje przedsiębiorstw, majątek przedsiębiorstwa i jego finansowanie, funkcja produkcji, przychody, koszty i zyski przedsiębiorstwa, rodzaje kosztów, techniczne optimum produkcji, krzywa podaży przedsiębiorstwa, długookresowa krzywa podaży przedsiębiorstwa, model pełnego monopolu, optymalna wielkość produkcji monopolisty, różnicowanie cen przez monopol, model oligopolu, model Sweezego, wojna cenowa, model Chamberlaina, przywództwo cenowe, ustawodastwo antymonopolowe, formy porozumień monopolistycznych,

Temat 1: Ekonomia jako nauka.
Geneza nazwy „ekonomia” i jej ewolucja na tle zmian obszaru zainteresowań ekonomii w ujęciu historycznym.
Nazwa ekonomii pochodzi od złożenia słów „oikos” (gr. gospodarstwo domowe) i „nomos” (gr. prawo).
Pojęcia „oikonomikos” jako pierwszy użył w IV w p. n. e. Ksenofont (był to tytuł jego dzieła), choć zajmował się ekonomią mniej niż Arystoteles.
Obszarem zainteresowań ekonomii na samym początku było gospodarstwo domowe.
Od czasów Arystotelesa i Ksenofonta aż do XVII wieku nie działo się nic szczególnie nowego.
W XVII wieku ekonomia wyodrębniła się jako nauka, pierwszym nurtem ekonomicznym byli merkantyliści, - który stworzyli podstawy zarządzania gospodarką państwa. Pojawiła się wtedy nazwa „ekonomia polityczna” - nazwa, która była długo aktualna i odnosiła się do ekonomii społecznej, w mniejszym stopniu do ekonomii politycznej.
Na przełomie XVII i XVIII wieku fizjokraci - zajmowali się badaniem praw ekonomicznych.
W drugiej połowie XVIII Adam Smith stworzył klasyczną szkołę ekonomii, badał prawidłowości gospodarki rynkowej ze względu na zachowania ludzi i pojedynczych uczestników procesów gospodarczych. Skupił się, więc na mikroskali. Jego dzieło zostało opublikowane w 1776 roku.
W drugiej połowie XIX wieku powstała szkoła neoklasyczna, Warlas skupiał się głównie na pojęciach rzadkości i konieczności. Marshal wprowadził słowo „economics”. Dokonywanie wyborów stało się wyjściowym problemem ekonomii.
W XX wieku równolegle rozwijały się badania makroekonomiczne i mikroekonomiczne.
Ekonomia jest nauką młodą,

(…)

… - to elementy kosztów, które ulegają zmianie wraz ze zmianami wielkości produkcji, Np. płace pracowników, produkcja, koszty zakupu surowców, materiałów itp.
Koszt krańcowy, prawo malejących przychodów:
Koszt krańcowy - to przyrost kosztów całkowitych spowodowanych zmniejszeniem produkcji o jedną jednostkę dodatkową.
W krótkim okresie zmienia się tylko koszt zmienny, więc inaczej koszt krańcowy - to przyrost kosztów zmiennych spowodowany zwiększeniem produkcji o jednostkę.
Jak się zmienia koszt krańcowy? Najpierw maleje wraz ze wzrostem produkcji, osiąga minimum, a następnie rośnie.
Dlaczego? Wynika to z praw malejących przychodów (prawa malejącego produktu krańcowego).
Krańcowy produkt czynnika zmiennego - to przyrost produkcji uzyskany dzięki zwiększeniu nakładu czynnika zmiennego (np. pracy) o jeden, przy założeniu stałości pozostałych czynników (kapitału rzeczowego).
Prawo malejących przychodów - od pewnego poziomu nakładu czynnika zmiennego jego produkcyjność krańcowa stale się zmniejsza, czyli uzyskujemy coraz mniejsze przyrosty produkcji. Np. zwiększamy liczbę pracowników przy stałej liczbie maszyn; osoby zbierają pomidory na pewnym kawałku ziemi i dodaje się pracownika.
Kiedy krańcowy produkt czynnika…
… ograniczenia budżetowego. Pokazuje różne koszyki dostępne dla konsumenta (Preferencje nie mają wpływu na linię budżetową!).
Preferencje konsumenta, krańcowa stopa substytucji dóbr i krzywa obojętności:
Preferencje konsumenta - są ujmowane w postaci krzywej obojętności. Wyznaczanie krzywej obojętności:
W układzie preferencji studenta zbiór U1 reprezentuje jednakowy poziom użyteczności:
Pizza
Bilety
12
1
8
2
5
3
3
4
1,5
5
1,25
6
Każda z powyższych kombinacji jest dla studenta jednakowo użyteczna.
Możliwość substytucji dwóch dóbr przy zachowaniu całkowitej użyteczności na stałym poziomie opisuje krańcowa stopa substytucji dobra X dobrem Y.
Stopa substytucji - jest to ilość dobra Y, z jakiej konsument skłonny jest zrezygnować, aby zwiększyć konsumpcję dobra X o jednostkę, przy zachowaniu całkowitej…
… - najlepsza niezależnie od decyzji konkurenta (każdy podejmuje taką decyzję).
Logika decyzji rywali oparta na dylemacie więźnia:
Osoba
Podejrzany II
Podejrzany I
Decyzja
Nie przyznanie się
Przyznanie się
Nie przyznanie się
2, 2
1, 8
Przyznanie się
8, 1
5, 5
Konkurencja ilościowa na przykładzie duopolu - model Chamberlaina.
Duopol - jest odmianą oligopolu, gdy w gałęzi tylko dwaj producenci. Decyzje jednego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz