Rynek-podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek-podstawowe pojęcia - strona 1 Rynek-podstawowe pojęcia - strona 2 Rynek-podstawowe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Rynek  Podstawowe pojęcia Rynek  to:  a) miejsce   i   przedmiot   wymiany   (np.   rynek   pszenicy   w   USA,  rynek truskawek w Grójcu),  b) suma transakcji (rynek mały, rynek duży),  c) warunki   i   mechanizm   wymiany   (stosunek   popytu   i   podaży,  cena, sposób realizacji wymiany, warunki płatności itp.).  Towar  to dobro (lub usługa) przeznaczone do wymiany.  Cena  Kluczowe   znaczenie   w   mechanizmie   rynku   ma   sposób  kształtowania się  ceny .  Konkurencja  Mechanizm   wolnego   rynku   działa   najpełniej   w   warunkach  nieskrępowanej   konkurencji,   której   teoretycznym   wzorcem   jest  model konkurencji doskonałej.  Popyt  Popyt  to ilość dobra, jaką nabywcy gotowi są zakupić.  Co wpływa na popyt? Główne determinanty popytu to: a) cena danego dobra,  b) ceny innych dóbr (komplementarnych i substytucyjnych),  c) dochody realne nabywców,  d) liczba potencjalnych nabywców,  e) gusty i preferencje,  f) oczekiwania (dotyczące przyszłego poziomu cen i dochodów,  dostępności dóbr itp.).  Prawo popytu  mówi, że przy innych czynnikach nie zmienionych  wielkość   zapotrzebowania   na   określone   dobro   maleje   w   miarę  wzrostu ceny.  Oznacza to, że popyt jest ujemną funkcją ceny. Uzasadnienie 1.   W   miarę   zwiększania   nabywanej   ilości   dobra   maleje   jego  użyteczność   krańcowa,   tzn.   dodatkowe   jednostki   dobra  przedstawiają   coraz   mniejszą   wartość   dla   nabywcy.   Stąd   cena,  jaką skłonny on jest za nie zapłacić, także maleje.  2.   Niższa   cena   przyciąga   ponadto   tych   nabywców,   których  dochody nie pozwalały na zakup dobra po wyższej cenie.  3. Wysoka cena skłania do zastępowania danego dobra tańszymi  substytutami. Krzywa popytu  Cena dobra jest podstawowym czynnikiem określającym rozmiary  zapotrzebowania. Zależność popytu na dane dobro od jego ceny  wyraża  krzywa popytu względem ceny .  Rozróżniamy:  a) indywidualną krzywą popytu, opisującą reakcje pojedynczego  nabywcy dobra na zmiany ceny,  b) rynkową krzywą popytu, opisującą zależność łącznego popytu  rynkowego   wszystkich   nabywców   dobra   od   poziomu   ceny.  Rynkową   krzywą   popytu   wyprowadzamy   dodając   poziomo  indywidualne krzywe popytu wszystkich nabywców.  Cena ( P ) D  Ilość ( Q ) Podaż Podaż  to ilość dobra oferowana do sprzedaży na rynku.  Od czego zależy podaż? Główne determinanty podaży to:  a) zdolności produkcyjne,  b) opłacalność (rentowność) produkcji, 

(…)

… ceny powoduje zmniejszenie oferowanej ilości.
Oznacza to, że podaż jest dodatnią funkcją ceny.
Kształt krzywej podaży względem ceny można także objaśnić
wzrostem kosztów związanych z wytwarzaniem dodatkowych
jednostek produkcji. Przy danych zasobach niektórych czynników
produkcji (zwłaszcza środków trwałych) zwiększenie produkcji
wiąże się ze wzrostem kosztów jednostkowych.
Krzywa podaży
Cena rynkowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz