Cykl koniukturalny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl koniukturalny - strona 1 Cykl koniukturalny - strona 2 Cykl koniukturalny - strona 3

Fragment notatki:

Poszewiecki. Notatka składa się z 4 stron.
PKB w czasie - CYKL KONIUNKTURALNY Cykl koniunkturalny - są pewnego rodzaju fluktuacjami obserwowanymi w ogólnej działalności gospodarczej.
Cykl składa się z ekspansji występującej mniej więcej w tym samym czasie w licznych dziedzinach działalności gospodarczej, po której następuje podobnie powszechna recesja, okres kurczenia się działalności i potem ożywienia przechodzącego w fazę ekspansji kolejnego cyklu.
Ta sekwencja zmian powtarza się, ale nie periodycznie - pod względem długości cykle koniunkturalne wahają się od ponad jednego roku do 10 lub 12 lat.
DŁUGOŚĆ - wyznaczona przez okresy występujących między punktami zwrotnymi; długość fazy spadkowej +długość fazy wzrostowej
CZĘSTOTLIWOŚĆ - informuje ile cykli lub jaka część cyklu występuje w przeciętnej jednostce czasu
AMPLITUDA - różnica między skrajnymi wartościami pewnych elementów występujących w danym okresie
INTENSYWNOŚĆ - oznacza siłę tendencji zwyżkowych lub zniżkowych występujących w poszczególnych fazach Cechy cyklu koniunkturalnego Zmiany produkcji są ze sobą skorelowane w skali wszystkich sektorów gospodarki
Produkcja przemysłowa, konsumpcja i inwestycje zachowują się w sposób zbieżny ze sobą i procykliczny
Inwestycje są w przebiegu cyklu o wiek bardziej zmienne niż konsumpcja, mimo że wydatki na zakupy trwałych dóbr konsumpcyjnych są wybitnie procykliczne
Zatrudnienie jest procykliczne, a bezrobocie antycykliczne
Płaca realna i przeciętna wydajności pracy są procykliczne
Podaż pieniądza i kursy akcji są procykliczne i przewodzą w cyklu
Inflacja oraz nominalne stopy procentowe są z opóźnieniem w czasie Wskaźniki koniunktury - pilotujące Liczba i wartości akcji sprzedanych
Ilości osób zwolnionych z pracy
Wskaźnik zmian liczby firm (firmy nowo otwarte - upadające)
Liczba pozwoleń na budowę domów i innych obiektów
Liczba (wartości zamówień) na budowę fabryk i ich wyposażenie
Liczba wybudowanych domów prywatnych Wskaźniki koniunktury - współbieżne GDP (PKB) Obroty firm produkujących
Inwestycje Zatrudnienie poza rolnictwem
Liczba bezrobotnych
Zyski korporacji po opodatkowaniu
Dochody osobiste (pomniejszone o transfery) Wskaźniki koniunktury - działające z opóźnieniem Dochody osobiste
Sprzedaż detaliczna
Nowe kredyty konsumpcyjne
Bankowa stopa procentowa
Średni czas pozostawania bez pracy
Wahania periodyczne - sezonowe
Wahania przypadkowe - nieregularne
Cechy morfologiczne cyklu koniunkturalnego -

(…)

… dochodu grup konsumenckich np. gospodarstw, przedsiębiorstw itp.
Na popyt zagregowany mają wpływ: realne bogactwo społeczeństwa, realne stopy procentowe, oczekiwania ekonomiczne, oczekiwania inflacyjne, zmiany w kursach wymiany walut, dochód państw importujących towary.

… naśladują profesjonalistów
Brak umiejętności dokonania racjonalnej wymiany aktywów - nieprofesjonaliści podbijają ceny aktywów do niebotycznych poziomów
Teoria rozwoju Josepha Schumpertera Schumpeter dowiódł, że główną przyczyną rozwoju gospodarczego są siły wewnętrzne, a nie czynniki zewnętrzne. Istotne jest spełnienie trzech warunków, które stanowią określoną całość:
Istnienie twórczego przedsiębiorcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz