Wykład zogniskowane wywiady grupowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład zogniskowane wywiady grupowe - strona 1 Wykład zogniskowane wywiady grupowe - strona 2 Wykład zogniskowane wywiady grupowe - strona 3

Fragment notatki:


Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) (z ang. Focus Group Interviews ) Jest to jedna z najpopularniejszych metod badań jakościowych, polegająca na wspólnej dyskusji grupy respondentów / uczestników wywiadu, na zadany z góry temat / grupę tematów. W trakcie wywiadu grupowego podejmowane są pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym próby wyjaśniania / zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań bez intencji wyrażania badanej rzeczywistości w sposób liczbowy i czysto opisowy. Uczestnicy dyskusji stymulują się wzajemnie, inspirują, prowokują do wyrażania opinii i konstruowania pomysłów. Zogniskowane wywiady grupowe prowadzone są przez wyspecjalizowanych badaczy/moderatorów, którzy nadzorują przebieg dyskusji, ukierunkowują rozmowę zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, pomagają w   dochodzeniu do konkluzji. Wywiad realizowany jest zwykle w pomieszczeniach / salach umożliwiających zleceniodawcy badania bieżący podgląd uczestników dyskusji poprzez lustro weneckie lub za pomocą monitorów. Przebieg dyskusji grupowej jest też zazwyczaj rejestrowany na kasetach video, a podstawą interpretacji wyników staje się pogłębiona analiza przebiegu wywiadu dokonywana przez prowadzącego ją badacza. Marketingowe obszary wykorzystania wywiadów FGI Wprowadzeni e produktów na rynek Badanie koncepcji produktu Badanie pozycjonowania produktu Badanie produktów (reakcja na produkt) Badanie nazw, etykiet, opakowań Badanie reklamy (przed kampanią lub po kampanii) Badanie przekazu reklamowego Badanie postaw Genero wanie idei Tworzenie kwestionariuszy Etapy procesu pogłębionego wywiadu grupowego z wyodrębnieniem roli moderatora i zachowań respondentów Etap 1 Wprowadzenie i formowanie Moderator stworzenie atmosfery otwartości ogólne przedstawienie celu i tematyki spotkania przez moderatora omówienie warunków i zasad przebiegu sesji Respondenci w początkowej fazie spotkania krótkie zaprezentowanie się każdego z responden-tów, przeważnie sprowokowane przez moderatora bardzo zwięzłe wspomnienie uczestników o użytkowaniu produktów będących przed-miotem sesji Etap 2 Wstępne rozpoznanie Moderator przedstawienie ogólnego, jeszcze nie sprecyzowanego zagadnienia
Respondenci odkrywanie wzajemnych relacji (co sobą reprezentują i jakie mają wiadomości)

(…)

… pod okiem osoby doświadczonej (na tym etapie bardzo duże znaczenie maja informacje zwrotne od trenera na temat słabych i mocnych stron własnego moderowania). Oglądanie i analizowanie nagrań z własnych wywiadów. Świadome próby stosowania różnych technik (np. różne sposoby zadawania pytań). Praca na doskonaleniem komunikacji niewerbalnej (odczytywanie komunikatów innych osób oraz kontrola własnych zachowań…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz