Techniki badań - komunikacja bezpośrednia - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki badań - komunikacja bezpośrednia - wykład  - strona 1 Techniki badań - komunikacja bezpośrednia - wykład  - strona 2 Techniki badań - komunikacja bezpośrednia - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka technik opartych na komunikowaniu bezpośrednim Wywiad technika otrzymywania materiałów oparta na procesie komunikowania się bezpośredniego. Rozmowa z druga osobą (innymi osobami) w celu uzyskania informacji na interesujące nas zagadnienia, problemy.
Wywiad socjologiczny dobrowolny, jawny, nieodpłatny, indywidualny. Skupiamy się na poglądach i opiniach respondenta. Świadome udzielenie odpowiedzi niezgodnej z przekonaniem respondenta: Myśli jedno a robi drugie - wyznaje jedną opinię, ale wypowiada inną
Badany mógłby udzielić odpowiedzi, ale jej nie udziela
Badany nie ma poglądu na daną sprawę, ale mimo to udziela odpowiedzi
Metody krytyki źródeł, czyli metody wiarygodności wypowiedzi respondenta Zastanawiamy się czy respondent mógł mieć w ogóle dostęp do danych faktów
Zastanawiamy się, w jakiej mierze obraz uzyskany z odpowiedzią jest funkcją rzeczywistości, jaką chcemy wydobyć a w jakiej mierze jest funkcją projekcji postaw i pragnień, wartości respondenta na tę rzeczywistość
Przeprowadzamy weryfikację zgodności wypowiedzi o faktach. Czynniki ujemnie wpływające na odpowiedzi respondenta Całkiem nowa sytuacja społeczna
Drażliwa tematyka wywiadu
Osoby mogą nie lubić „się wysilać”
Rozmówcy mogą podejrzewać, że udzielenie wywiadu może mieć dla nich negatywne konsekwencje
Zasłanianie się, że nie jest się kompetentnym w danym temacie
Badacz może być traktowany jako osoba zdolna nas potępić, pomyśleć coś złego
Respondent chce się pokazać z jak najlepszej strony
Czynniki dodatnio wpływające na odpowiedzi respondentów Ciekawość poznawcza
Ciekawość danego tematu
Chęć udzielenia „pomocy” badaczowi
Szansa na własną ekspresję
Traktowanie wywiadu jako wyróżnienie własnej osoby Przeprowadzanie wywiadu - wszelkie formy zbierania danych od respondenta w toku bezpośredniej z nim rozmowy przeprowadzanej najczęściej przez odpowiednio przygotowanego ankietera.
Miarą stopnia standaryzacji narzędzia badawczego jest stosowanie pisemnego formularza.
Kwestionariusz wszelkie uprzednio przygotowane, podporządkowane celom badania zbiory pytań bardziej lub mniej sprecyzowanych.
Podział kwestionariuszy: Kwestionariusz ankiety - kwestionariusz o największym stopniu standaryzacji, interesujące nas zmienne zostały w pełni przetłumaczone na język odpowiednich pytań. Pytania te zaś zostały opracowane w ten sposób ze ich treść nie wymaga żadnych dodatkowych komentarzy ze strony badacza. Kwestionariusz ankiety został opracowany w taki sposób, że odbywa się bez pośrednictwa osoby trzeciej, bądź też rola ankietera ogranicza się jedynie do możliwie wiernego przekazywania treści pytań. Stosowany jest w technice ankiety i wywiadzie kwestionariuszowym.


(…)

…, który z reguły zawiera pytania zamknięte. Musi zadać wszystkie pytania w określonym porządku i brzmieniu. Pytania są szczegółowe. Zachowania ankietera są wystandaryzowane. Zapis wywiadu jest kategoryzujący. Wymaga się rozstrzygnięcia wszystkich pytań w przypadku każdego respondenta. Wywiad kwestionariuszowy o mniejszym stopniu standaryzacji: zawiera znaczną ilość pytań otwartych, ankieter aktywnie uczestniczy w prowadzeniu wywiadu, zapis odpowiedzi jest kategoryzujący lub rejestrujący. Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą informacji: lista poszukiwanych informacji musi być zamknięta (pytania zamknięte) zobowiązuje ankietera do zdobycia w przypadku każdego respondenta wszystkich tych i tylko tych informacji, które znajdują się na liście. Ankieter posługuje się zestandaryzowaną listą informacji. Ma dużą swobodę…
… innych; reakcja łańcuchowa wciągająca w rozmowę większość osób, co zwiększa otrzymywaną liczbę informacji;
efekt stymulacji - grupa zwiększa motywację do wykonania zadania; zwiększa entuzjazm do dyskusji;
efekt bezpieczeństwa - ma się silniejsze poczucie bezpieczeństwa, gdy jest się w grupie; przyczynia się to do śmielszego wyrażania opinii;
efekt spontaniczności - sytuacja grupowa jest dla ludzi…
… wiele pola dla inicjatywy własnej u toku rozmowy, a nawet tej inicjatywy się od niej wymaga. Stosowany w technice wywiadu swobodnego ze standaryzowaną lista poszukiwanych informacji.
Plan zagadnień - luźna swobodna formuła przygotowania rozmowy, w której określa się raczej kierunek i temat rozmowy, w której określa się raczej kierunek i temat rozmowy niż treść pytań (wywiad swobodny). W trakcie prowadzenia…
… rejestrujący. Wywiad fokusowy (zogniskowany wywiad grupowy) - pierwszy wywiad socjologiczny został przeprowadzony przez Roberta Mertona w 1941 roku.
Obecny w badaniach marketingowych. W 1941 roku R. Merton i Lazarsfeld zastosowali focus group interview do oceny programów radiowych.
„puszczano” audycję radiową zgromadzonym w studiu słuchaczom, którzy mieli do dyspozycji dwa przyciski: zielony i czerwony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz