Pogłębiony wywiad grupowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pogłębiony wywiad grupowy - strona 1 Pogłębiony wywiad grupowy - strona 2 Pogłębiony wywiad grupowy - strona 3

Fragment notatki:

Pogłębiony wywiad grupowy (zogniskowany, wywiad grupowy, grupy fokusowe) z ang. Focus Group Interviews - FGI Metoda, w której chodzi o rezultaty wygenerowane wspólnie przez kilku respondentów Zaznaczony jest aktywny udział badacza i jakościowy charakter zebranych danych, uzyskanych dzięki pogłębianiu wypowiedzi i innych reakcji badanych osób Zasady Jedna z najpopularniejszych metod badań jakościowych, polegająca na wspólnej dyskusji grupy respondentów / uczestników wywiadu, na zadanych z góry temat / grupę tematów w wywiadzie uczestniczy od 6 do 10 respondentów w trakcie wywiadu grupowego podejmowane są pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym próby wyjaśniania / zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań bez intencji wyrażenia badanej rzeczywistości w sposób liczbowy i czysto opisowy uczestnicy dyskusji stymulują się wzajemnie, inspirują, prowokują do wyrażania opinii i konstruowania pomysłów zogniskowane wywiady grupowe prowadzone są przez wyspecjalizowanych badaczy / moderatorów, którzy nadzorują przebieg dyskusji, ukierunkowują rozmowę zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, pomagają w dochodzeniu do konkluzji często wykorzystywane są techniki wspomagające (m. in. pisemnych, plastycznych) oraz projekcyjnych wywiad realizowany jest zwykle w pomieszczeniach / salach umożliwiających zleceniodawcy badania bieżący pogląd uczestników dyskusji poprzez lustro weneckie lub za pomocą monitorów przebieg dyskusji grupowej jest zazwyczaj rejestrowany na kasetach video, a podstawą interpretacji wyników staje się pogłębiona analiza wywiadu dokonywana przez prowadzącego ją badacza Pogłębiony wywiad grupowy: to zespół ludzi wzajemnie na siebie wpływających, przy czym wpływ ten stanowi na ogół wynik samorzutnego przystosowania się członków formacji do danego środowiska działalność grupy determinują jednostki i przeciwnie - na ich zachowanie w dużym stopniu oddziałuje postawa grupy atrybut metody wywiadu grupowego stanowi dynamika grupy, rozumiana jako interakcja między członkami danej grupy, czyli świadome lub nieświadome wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek
Kiedy stosować? badania konsumentów jako pewną zbiorowość stosowane w badaniach produktów konsumowanych w społecznym otoczeniu lub gdy ta konsumpcja jest uwarunkowana wpływem innych osób odgrywają bardzo ważną rolę w badaniach nad kształtowaniem nowych produktów i dotyczących tworzenia wytycznych do kampanii promocyjnych są przeprowadzane w celu ogólnego rozpoznania i zrozumienia zachowań konsumentów wobec konkretnych zjawisk, mając wówczas charakter etnograficzny stosowane również jako badani pomocnicze przez i po badaniach ilościowych

(…)

… się osoby dominującej tworzenie się par i podgrup nawzajem się zwalczających skupianie uwagi na osobach atrakcyjnych zewnętrznie: efekt aureoli (przypisywanie danej osobie na podstawie tej jednej cechy także innych walorów) 5 grudnia 2012 Etapy procesu pogłębionego wywiadu grupowego Etap 1. Wprowadzenie i formowanie Etap 2. Wstępne rozpoznanie Etap 3. Uformowanie grupy
Etap 4. Właściwa dyskusja
Etap 5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz