Badania jakościowe rynku

note /search

Indywidualne wywiady pogłębione

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1855

Indywidualne wywiady pogłębione ( Individual In-Depth Interviews , IDI) - II etap fazy jedna z bardziej popularnych metod jakościowych polega także na indywidualnej rozmowie osoby badanej z prowadzącą badanie jej celem jest dotarcie do ...

Moderator,scenariusz,rekrutacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1435

Moderator - rola - pełni kluczową rolę w procesie badawczym - ponosi odpowiedzialność za prawidłowy rozwój interakcji w gr - od jego przygotowania, doświadczenia i predyspozycji zależy od prawidłowości przeprowadzonego wywiadu - powinien stymulować proces i go ukierunkować - obecność moderatora...

Obserwacja uczestnicząca

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1400

Obserwacja uczestnicząca ( Participant observation , PO) Charakterystyczna dla badań jakościowych polegająca na śledzeniu / przyglądaniu się określonym zachowaniu respondentów ujawnianym w naturalnych warunkach Obserwowani to najczęściej: konsumenci i nabywcy, ale także sprzedawcy, pracownicy dział...

Organizacja jakościowych badań marketingowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1148

Organizacja jakościowych badań marketingowych Fazy procesu badawczego Fazy procesu jakościowego badania marketingowego Faza I - Przygotowanie badania - etapy (ta faza jest najważniejsza i najdłuższa!) formułowanie problemu badawczego i celów badania utworzenie zespołu badawczego wybór metody i te...

Pogłębiony wywiad grupowy

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1813

Pogłębiony wywiad grupowy (zogniskowany, wywiad grupowy, grupy fokusowe) z ang. Focus Group Interviews - FGI Metoda, w której chodzi o rezultaty wygenerowane wspólnie przez kilku respondentów Zaznaczony jest aktywny udział badacza i jakościowy charakter zebranych danych, uzyskanych dzięki pogłębian...

SIM-badania jakościowe na rynku usług

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1449

BADANIA JAKOŚCIOWE NA RYNKU USŁUG 16 stycznia 2012 - zaliczenie - 5 pytań problematycznych z dziedziny badań jakościowych Literatura: 1. Anna Maria Nikodemska-Wołowik „ Jakościowe badania marketingowe ”, PWE Warszawa 1999 2. Kaczmarczyk „Badania marketingowe - podstawy metodyczne”, PWE Warszawa 2...

Swobodne wywiady

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1946

Swobodne wywiady ( Free Interviews - FI) - I etap fazy polegają na luźnej, nieskrępowanej, indywidualnej rozmowie osoby badanej z prowadząca badanie na określony temat ideą wywiadu jest zachęcenie respondenta do długiej, wyczerpującej wypowiedzi rola osoby prowadzącej wywiad jest pasywna, ogranicza...

System badań marketingowych-jakosciowe i iliosciowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1092

System badań marketingowych - podobnie jak system obserwacji otoczenia oraz system informacji rządowej dostarcza informacji o możliwościach rynkowych przedsiębiorstwa, poprzez badanie potrzeb konsumentów, badanie sprzedaży produktów, ocenę prowadzonych strategii reklamowych czy działalności konkure...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1428

Coś na temat po co się robi badania jakościowe (cel badań jakościowych) Porównanie badań ilościowych i jakościowych (na pewno)! Tabelka Omówić każdą z technik badawczych oraz scharakteryzować (kiedy, po co się stosuje, podstawowe narzędzie i przykłady zastosowania) Fazy i etapy procesu badawczego ...