Moderator,scenariusz,rekrutacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Moderator,scenariusz,rekrutacja - strona 1 Moderator,scenariusz,rekrutacja - strona 2 Moderator,scenariusz,rekrutacja - strona 3

Fragment notatki:

Moderator - rola - pełni kluczową rolę w procesie badawczym
- ponosi odpowiedzialność za prawidłowy rozwój interakcji w gr
- od jego przygotowania, doświadczenia i predyspozycji zależy od prawidłowości przeprowadzonego wywiadu
- powinien stymulować proces i go ukierunkować
- obecność moderatora nie może być postrzegany jako sztuczna, obcy element hamujący reakcje respondentów i naturalną dynamikę grupy Moderator - cechy i rekomendacje - nie może skupiać uwagi swoich respondentów
- nie może pełnić funkcji eksperta w omawianej dziedzinie
- powinien robić wrażenie osoby zaciekawionej każdą reakcją jakby po raz pierwszy odkrywał tematy
- język komunikatywny, dostosowany do poziomu wykształcenia i poziomu intelektualnego zespołu
- stosowanie pytań otwartych
- wygląd zewnętrzny - neutralny (płeć, strój estetyka) Z czego wynika, jaka jest wasza opinia, Techniki moderowania wysoki stopień integracji moderatora
- moderator znajduje się w centrum uwagi respondentów
- uczestnicy kierują swoje odpowiedzi do moderatora
- respondenci mniej wchodzą w interakcję z innymi uczestnikami
- należy unikać takiej techniki, bo hamuje spontaniczne reakcje grupowe
umiarkowany stopień integracja moderatora
- interakcje miedzy uczestnikami sesji są równie intensywne jak interakcje miedzy moderatorem a respondentami
- dynamika grupy może się rozwijać swobodnie
niski stopień integracji moderatora
- najbardziej optymalna model
- silne oddziaływanie respondentów na siebie
- moderator za zewnątrz procesu nie zakłóca przebiegu sesji, kieruje grupą jako całością
- dobry do badan eksploracyjnych, okrywających pewne nieznane zjawiska
Zasady przeprowadzenie wywiadu grupowego Style wywiadów styl amerykański - cechuje duża strukturalizacja, większa liczba poruszanych tematów, nacisk położony na obiektywizm i opis
styp brytyjski - polega na prowadzeniu dyskusji idącej własnym torem, podejście bardziej subiektywne, skoncentrowanie się na interpretacji, większa swoboda procesu
Właściwe przeprowadzenie wywiadu wymaga - jasno zdefiniowany cel badania
- kompetencje zespołu badawczego
- przygotowanie i postawa moderatora
- homogeniczność próby
- sposób rekrutacji respondentów
- atmosfera stworzona podczas sesji
- profesjonalna analiza zebranego materiału
- interpretacja zebranych danych po wywiadzie
Elementy scenariusza wywiadu (przewodnika wywiadu): - cele wywiadu


(…)

…) (ludzie z branży będą się znać, konsumenci mniejszy przypadek że będą się znać) metody jakościowe powszechnie stosowane
w większości nie wpływa to negatywne na badanie Rekrutacja - Instrukcje dla rekrutujących
najlepiej powinny mieć formę pisemną
powinny zawierać
- dokładny i jasno sformułowany kwestionariusz rekrutacyjny z min i max liczbą respondentów
- szczegółowy opis próby i związane z nim restrykcje
- dane kontaktowe do respondenta
- jasno określony zespół badawczy
- zakres obowiązków i relacje zespołu
- zaproszenia rekrutujący podczas zapraszania potencjalnego respondenta powinien
- dokładnie przedstawiać siebie i reprezentowaną firmę
- treściwi wytłumaczyć cel badania
- zaproponować korzyści z uczestnictwa w badaniu (np. pokrycie kosztów dojazdu, rekompensata pieniężna)
- podkreślić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz