Obserwacja uczestnicząca

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obserwacja uczestnicząca - strona 1

Fragment notatki:

Obserwacja uczestnicząca ( Participant observation , PO) Charakterystyczna dla badań jakościowych polegająca na śledzeniu / przyglądaniu się określonym zachowaniu respondentów ujawnianym w naturalnych warunkach Obserwowani to najczęściej: konsumenci i nabywcy, ale także sprzedawcy, pracownicy działów obsługi klienta i innych uczestników rynku Ma ułatwić zrozumienie zachowań badanych w prawdziwym otoczeniu, naturalnych sytuacjach i codziennych zdarzeniach (sklepie, miejscu pracy, etc.) Stosowanie w badaniach zachowań, czynności podlegających silnej automatyzacji, które trudno relacjonować słownie Przedmiotem obserwacji jest zachowanie indywidualne badanego Badacz-obserwator nawiązuje bezpośredni kontakt z osobami poddanymi badaniu, bierze bezpośredni, aktywny udział w obserwowanych sytuacjach, a nawet własnym zachowaniem prowokuje obserwowanych do określonych reakcji i działań Badacz nie kieruje bezpośrednio postępowaniem obserwowanych osób, przybiera jedynie jedną z ról typowych dla zdarzeń poddanych obserwacji, nie ujawniając często swoich rzeczywistych intencji badanym Zadaniem obserwatora jest dostrzeżenie, zarejestrowanie i zinterpretowanie subiektywnego sensu i społecznego znaczenia zachowania badanego
Obserwacja może odbywać się poprzez towarzyszenie respondentowi podczas wykonywania rutynowych, codziennych czynności, podczas zakupów, przyrządzania posiłków, wykonywania prac domowych, sprzątania, prania, korzystania z różnych urządzeń itp. Obserwator nie ogranicza się jedynie do biernej rejestracji, ale zadaje pytania wynikające z danej sytuacji, żeby zrozumieć przebieg procesu i motywy postępowania osób badanych Obserwacja jest często wykorzystywana w badaniach przy użyciu techniki „tajemniczego klienta - mystery shopper” (osoba prowadząca badanie udaje potencjalnego nabywcę, klienta, aby sprawdzić jakość obsługi w placówce handlowej czy usługowej)
Obserwacja prowadzona jest z wykorzystaniem arkusza obserwacyjnego, może być rejestrowana przy użyciu sprzęty audiowizualnego i fotograficznego Materiały faktograficzne są analizowane łącznie z danymi jakościowymi i opracowywane w postaci raportu opisowego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz