System badań marketingowych-jakosciowe i iliosciowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System badań marketingowych-jakosciowe i iliosciowe - strona 1 System badań marketingowych-jakosciowe i iliosciowe - strona 2 System badań marketingowych-jakosciowe i iliosciowe - strona 3

Fragment notatki:

System badań marketingowych - podobnie jak system obserwacji otoczenia oraz system informacji rządowej dostarcza informacji o możliwościach rynkowych przedsiębiorstwa, poprzez badanie potrzeb konsumentów, badanie sprzedaży produktów, ocenę prowadzonych strategii reklamowych czy działalności konkurentów Badania marketingowe ujęcie czynnościowe - systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych i wyników badań istotnie związanych ze specyficzną sytuacją marketingową przedsiębiorstwa [Kotler 1980] ujęcie przedmiotowe - dostarczenie informacji w celu wsparcia kierownictwa przedsiębiorstw w podejmowaniu trafnych decyzji [Tull, Hawkins 1993] Rodzaje badań marketingowych ilościowe jakościowe Badania ilościowe - szeroka kategoria sondażowych i eksperymentalnych metod badawczych, które charakteryzują się zestawem pewnych podstawowych cech wspólnych ukierunkowanie na ilościowy/liczbowy opis i wyjaśnianie rzeczywistości ustalanie jak często określone opinie, fakty, zjawiska występują w badanej zbiorowości
wykorzystywanie dużych prób respondentów dobranych w sposób losowy lub kwotowy, stanowiących reprezentację całej badanej zbiorowości/populacji
zastosowanie precyzyjnych metod statystycznych na etapie doboru próby i kalkulowania wyników badania użycie wystandaryzowanych narzędzi badawczych kwestionariuszy, ankiet, schematów eksperymentalnych, które ujednolicają fazę kontaktu z respondentami, gwarantują, iż wszyscy badania poddani są działaniu bardzo zbliżonych bodźców dążenie do generalizowania wyników pomiaru wobec zbiorowości liczniejszej niż tylko badana próba ukierunkowanie na rozstrzygające konkluzje badawcze, jednoznaczne i konkretne odpowiedzi na pytania badawcze Techniki badań ilościowych P&P - Pen &Paper CATI - Computer Assisted Telephone Interviews CAWI - Computer Assisted Web Interview
CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing
CASI - Computer Assisted Self-administred Interviewing Badania dzienniczkowe Badania jakościowe - ogólna kategoria rozmaitych metod i technik badawczych cechujących się następującymi wspólnymi właściwościami
skoncentrowanie się na poznaniu, opisie, wyjaśnianiu różnorodności zjawisk, a nie na diagnozie częstości ich występowania wykorzystanie w charakterze informatorów pojedynczych osób lub małych grup dobranych w sposób celowy podporządkowany wąskiemu zwykle tematowi badawczemu użycie niewystandaryzowanych narzędzi badawczych ogólnego scenariusza wywiadu, elastycznych reguł dyskusji, indywidualnej obserwacji

(…)

…, wykorzystując kreatywność uczestników do rozwoju koncepcji produktu czy reklamy Techniki badań jakościowych :
swobodne wywiady indywidualne pogłębione wywiady indywidualne zogniskowane wywiady grupowe obserwacje uczestniczące
Badania jakościowe vs ilościowe (!!!!) badania jakościowe
badania ilościowe
Odpowiada na pytanie „dlaczego”
Odpowiada na pytanie „ile”
Wyników nie można przenosić na populację
Wyniki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz