Badania motywacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania motywacyjne - strona 1 Badania motywacyjne - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 10
Badania motywacyjne
Badania motywacyjne polegają na zastosowaniu technik pozwalających na poznanie okoliczności, które znajdują się pod powierzchnią zjawisk rynkowych, a szczególnie technik psychologicznych
Badania motywacyjne powinny być prowadzone w ramach poszczególnych segmentów rynkowych
Techniki badan motywacyjnych:
Wywiad pogłębiony
Zogniskowany wywiad grupowy
Test uzupełniania zdań
Test do badania postaw
Test wyobrażeniowy
Wywiad pogłębiony - najczęściej stosowana technika badań motywacyjnych. Jest prowadzony w formie rozmowy, której celem jest zebranie danych dotyczących bezpośrednio osoby poddanej pomiarom.
Istota wywiadu pogłębionego polega na tym, że respondentowi pozwala się wypowiedzieć na określony temat bez ograniczeń narzuconych kwestionariuszem ankietowym, przy zachowaniu minimum ingerencji ze strony osoby prowadzącej wywiad, które ponosi odpowiedzialność za to, czy wszystkie interesujące ją podstawowe sprawy zostały uwzględnione w trakcie rozmowy.
Prowadzenie wywiadu pogłębionego opiera się na:
Przewodniku wywiadu
Zadawaniu drobnych pytań (uwagi, wzmianki)
Wykorzystaniu magnetofonu
Badaniu pilotażowym (2,3 wywiady próbne)
Zogniskowany wywiad grupowy - jest to sterowana dyskusja grupowa na dany temat na tej samej zasadzie, jak w wywiadzie indywidualnym. Dyskusją steruje moderator, czyli osoba prowadząca wywiad. Jest to odmiana wywiadu pogłębionego.
Procedura zogniskowanego wywiadu grupowego:
Organizacja wywiadu
Wybór i przygotowanie moderatora
Opracowanie instrukcji
Realizacja i sterowanie wywiadem
Analiza wywiadu i raport końcowy
Ad1. Organizacja wywiadu - wymaga podjęcia decyzji co do jego miejsca, czasu i uczestników
Ad2. Wybór i przygotowanie moderatora powinien uwzględniać:
Umiejętność szybkiego uczenia się
Przyjmowanie roli „przyjacielskiego przywódcy”
Zdolność elastycznego prowadzenia wywiadu
Zdolność empatyczna (wczuwanie się w uczestnika wywiadu)
Umiejętność syntetyzowania
Ad3. Opracowanie instrukcji zawiera następujące elementy:
Cele wywiadu
Sposoby kontaktowania się z grupą
Zasady interakcji w grupie
Sposoby pobudzania dyskusji przez moderatora
Metody podsumowania dyskusji i wyciągnięcia wniosków
Zasady sprawdzania ograniczeń w dyskusji
Ad4. Realizacja i sterowanie wywiadem grupowym
Informacje wstępne zajmują ok 10 minut. Następnie moderator inicjuje dyskusję, po czym dyskusja właściwa na zainicjowany temat. Ważne jest również umiejętne zakończenie dyskusji.


(…)

… się mu z wyrazem podanym przez badacza lub podaje kolejno kilka powiązanych ze sobą skojarzeń słownych).
Test skojarzeń kontrolowanych (prosi się respondenta, aby podawał synonimy lub antonimy albo też prezentuje się mu na kartach testu gotowe odpowiedzi w postaci kilku słów, spośród których respondent wybiera jedno kojarzące się z podanym wcześniej innym słowem).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz