Ogólne informacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne informacje - strona 1 Ogólne informacje - strona 2 Ogólne informacje - strona 3

Fragment notatki:


  WYKŁADY – dr Jadwiga Stobiecka    1. LITERATURA:  - „Badania marketingowe. Techniki i metody” S. Kaczmarczyk, po r.  - „BM. Teoria i praktyka” K.Mazurek, 2005r.  - „BM – podstawowe warunki” A.Sagan  2. Egzamin:  4.0 z ćwiczeń = zwolnienie z części egzaminu: 60% teoria + 40% zadania      WYKŁAD 1 – 22.02.2010  BADANIA MARKETINGOWE:  1. to celowe, systematyczne i obiektywne gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych istotnych dla  podejmowania decyzji z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie.  2. wiążą daną organizację z jej rynkowym otoczeniem. Organizacja ta projektuje badania, gromadzi i analizuje  oraz interpretuje dane, aby pomóc kierownictwu w zrozumieniu otoczenia, zidentyfikowaniu problemów i  sprzyjających sytuacji oraz w rozwoju i przeprowadzaniu badań na określonych rynkach.   ELEMENTY KONIEFCZNE DO PODJECIA DECYZJI O ZROBIENIU MB:    Czy jest dużo czasu na podjęcie decyzji?    Czy nie ma potrzebnych informacji do podjęcia decyzji?    Czy decyzja ma znaczenie strategiczne?     Czy wartość uzyskanych informacji przewyższa koszt ich pozyskania?   ROZWÓJ BADAŃ:                 Od                                              do    projektów badawczych             systemów badań  masowego marketingu             mikromarketingu  badań segmentacyjnych            badań kohortowych  agregacji danych              danych indywidualnych  oddzielnych baz danych            hurtowni danych  gromadzenia danych              wspomagania decyzji  badań przekrojowych               badań wzdłużnych  subiektywnych                behawioralnych  statystyki                 data mining  metod powszechnych               metod specjalnych    PODZIAŁ BADAŃ ze względu na:  1.  FUNKCJE:   a.  Opisowe – cel: sporządzenie charakterystyki rynku, procesu, zdarzenia  b.  Wyjaśniające – szukanie przyczyn, zdarzeń i ich skutków  c.  Prognostyczne – przewidywanie zmian procesów w przyszłości  d.  Innowacyjne – poszukiwanie możliwości zmian (np. nowych produktów).  e.  Kontrolne – badanie skutków prowadzonych działań  2.  PRZEPŁYW INFORMACJI:  a.  Pierwotne  b.  Wtórne  3.  POZIOM POMIARU:  a.  Jakościowe  b.  Ilościowe    4.  SYSTEMATYCZNOŚĆ:  a.  Ciągłe  b.  Okresowe  c.  Sporadyczne – ad hoc: zagrożenia i szanse  5.  KOLEJNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW:  a.  Rozpoznawcze, wyjaśniające – mają na celu precyzyjne sformułowanie problemu i hipotez  badawczych, określenie kierunków rozwoju programu badawczego, wyjaśnienie pojęć i 

(…)

… (np. dział sprzedaży).
+
Źródła zewnętrzne: wtórne (sprawozdania, bazy danych) i pierwotne
Warstwy marketingowej bazy danych:
- dane populacyjne
- dane związane z systemem kodów pocztowych
- dane z kont bankowych
- dane o posiadaniu samochodu
- dane o niewypłacalności klienta
- bazy transakcyjne
- dane genetyczne, biograficzne
KLASYFIKACJA TECHNIK DATA MINING
Techniki Data Minig
OPISOWE
Anzaliza…
… maja do czynienia z ogromna roznorodnosci produktow,, potencjalnie bedacych zrodlem……
WYKŁAD 7 - 12.04.2010r.
4 Skale (własności) -> na pewno na egzaminie !!!!
Skala nominalna – frakcja (ułamek), określenie %, wartość dominująca, przyporządkowanie (np. płeć, kolor),
nie ma jednostki miary, nic nie mierzy.
Skala porzadkowa- wyznaczenie mediany, ustawienie w szeregu – ale bez porównania danych, wartości…

intensywność, klasy posiadają różne jednostki miary.
Graiczna forma skal: numeryczny, obrazkowy (graficzny), kombinowany, werbalne.
WYKŁADY – dr Jadwiga Stobiecka
1. LITERATURA:
- „Badania marketingowe. Techniki i metody” S. Kaczmarczyk, po r.
- „BM. Teoria i praktyka” K.Mazurek, 2005r.
- „BM – podstawowe warunki” A.Sagan
2. Egzamin:
4.0 z ćwiczeń = zwolnienie z części egzaminu: 60% teoria + 40% zadania…
… kohortowe:
Kohorta – zbiór jednostek, które doświadczają tego samego wydarzenia w takim samym przedziale czasu.
Badania kohortowe są analizą generacyjną zmian wzorców konsumpcji. Jest to wielokrotny pomiar tych
samych zmiennych, alokowany na różnych próbach (brak stałego panelu) w ramach poszczególnych
kohort, tym samym narzędziem pomiaru.
Analiza:
 Efekt kohortowy (analiza różnic reakcji konsumentów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz