Kohorta

Wejsciówka z przeżywalności

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

, które najczęściej pozwalają prześledzić przebieg przeżywalności kohorty osobników.KOHORTOWE analiza jednej kohorty...

Trwanie życia ludzkiego - prezentacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

roku czasu osoby w wieku x ukończonych lat na podstawie danych z kohorty (generacji) rzeczywistej służy...

Badania kohortowe - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Epidemiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

(kohorta) są określane przed wystąpieniem choroby pod względem określonych cech, a następnie obie grupy...

E-learning zeszyt naukowy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Jolanta Ciak
 • Finanse publiczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3115

- to przesunięcie siły nabywczej od kohorty wieku produkcyjnego na rzecz kohorty produkcyjnego i przedprodukcyjnego...

Demografia wykład 4

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3122

ludzi - kohorcie, która wyróżniona została na podstawie wspólnie przeżytych zdarzeń związanych...

Cele i wyniki demografii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

dorosłym osobnikiem płci przeciwnej. przynależność do kohorty - jest cechą członków populacji...

Źródła informacji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

ludzi urodzonych w określonym czasie. Wymiana pokoleń - co 25-30 lat. Kohorta ludności - zbiorowość...

Planowanie i przeprowadzanie badań

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1694

, czterdziestolatków itp.) Badania kohort demograficznych - analiza zmian w poszczególnych subpopulacjach (np. ludzi...